Кампании

КНСБ се стреми да бъде винаги близо до хората – да ги информира, съветва и подкрепя. Ежегодно синдикатът реализира информационни кампании в цялата страна, които фокусират общественото внимание върху национално значими проблеми на работещите хора. Освен информационни кампании КНСБ организира и кампании с благотворителна цел, чрез които помага на хиляди български граждани.

Кампания за подкрепа на ратификация на Конвенция №190 МОТ