Доверени на синдиката адвокати

РС Благоевград

 1. Александър Мановски
  тел.: 0877 808 790, e-mail: а_manovski@mail.bg
  Трудово право, заплащане на труда
 2. Емил Пилев
  тел.: 0896 868 352, e-mail: adv.pilev@gmail.com
  Трудово право, заплащане на труда, колективно трудово договаряне
 3. Йордан Джупанов
  тел.: 0886 336 393, e-mail: dzhupanov.mail@gmail.com
  Трудово право, заплащане на труда, колективно трудово договаряне

РС Бургас

 1. Ивелина Вълчанова
  тел.: 0882 355 178, e-mail: ivelinavalchanova@abv.bg;
  Трудово право, колективно трудово договаряне
 2. Румяна Цветкова
  тел.: 0888 338 155, e-mail: r_cwetkowa@abv.bg
  Трудово право, колективно трудово договаряне

РС Варна

 1. Юлиян Гюров
  тел.: 0888 667 062, 0899 915 144, e-mail: iuliangurov@abv.bg
  Трудово и осигурително право, заплащане на труда
 2. Бонка Колева
  тел.:0885 832 357, 0897 267 323, 0884 438 638, e-mail: bonka_s@abv.bg
  Трудово и осигурително право, заплащане на труда; колективно трудово договаряне
 3. Ивелина Иванова-Парушева
  тел.:0876 213 636,  0898 213 636, e-mail: iwa_law@abv.bg
  Трудово и осигурително право, заплащане на труда, колективно трудово договаряне

РС Велико Търново

 1. Илиян Байчев
  тел.: 0888 954 610, е-mail: ilian.baichev@gmail.com
  Трудово право

Свищов

 1. Калин Костов
  тел.: 0889 775 884, e-mail: kalin_kostov@yahoo.com
  Трудово и осигурително право, колективно трудово договаряне

РС Видин

 1. Таня Кълцева
  тел.:0887 822 199, e-mail: kaltzeva_t@abv.bg
  Трудово право, колективно трудово договаряне

РС Враца

 1.  Мария Генова
  тел.:0889 160 646, e-mail: marigenova@abv.bg
  Трудово право

РС Габрово

 1. Валерия Спасова
  тел.: 0878 350 509, e-mail: val.spasova@abv.bg
  Трудово право
 2. Иван Скорчев
  тел.: 0878 953 590, e-mail: ivan_skorchev@abv.bg
  Трудово право
 3. Николай Стойнов
  тел.: 066/851 173, e-mail: adv.stoinov@gmail.com
  Трудово право
 4. Иван Жалков
  тел.: 066/803 308, e-mail: ivmil75@abv.bg
  Трудово право
 5. Даниел Ников
  тел.: 066/803 308, e-mail: daninikov@gmail.com
  Трудово право

Севлиево

 1. Николина Николова – Генова
  тел.: 0887 375 597, e-mail: nikijnikolova@abv.bg
  Трудово право

Дряново

 1. Румен Иванов
  тел.: 0887 261 945; 0676/7 34 52, e-mail: sorum@abv.bg
  Трудово право

Трявна

 1. Пенчо Пенев
  тел.: 0895 231 581, e-mail: kyshta_penevi@mail.bg
  Трудово право

РС Добрич

 1. Марине Галева
  тел.: 0898 551 669, e-mail: marine_galeva@abv.bg
  Трудово право

РС Кърджали

 1. Иван Раднев
  тел.: 0885 305 685, e-mail: ivan_radnev@abv.bg
  Трудово право

РС Кюстендил

 1. Ивона Павлова
  тел.: 0888 000 669,  e-mail: ivonpavlova@abv.bg
  Трудово и осигурително право, заплащане на труда, колективно трудово договаряне
 2. Антоанета Винарова
  тел.:0888 200 650, e-mail: vinarova@abv.bg
  Трудово и осигурително право, заплащане на труда, колективно трудово договаряне

Дупница

 1. Роза Атанасова
  тел.: 0878 545 455, 0876 545 400, e-mail: adv_atanasova@mail.bg
  Заплащане на труда, колективно трудово договаряне
 2. Емил Атанасов
  тел.: 0888 328 116, e-mail: adv_atanasov@mail.bg
  Трудово право, заплащане на труда, колективно трудово  договаряне

РС Ловеч

 1. Илиян Илиев
  тел.: 0887 861 467, e-mail: iliev_lovech@abv.bg
  Трудово право

РС Монтана

 1. Цветелина Трифонова
  тел.: 0879 589 935, e-mail: tsveti_bl@abv.bg
  Трудово право, заплащане на труда
 2. Цена Димитрова
  тел.: 0879 841 445, e-mail: tsenadimitrova50@gmail.com
  Трудово право, заплащане на труда
 3. Петко Петков
  тел.: 0882 425 553, e-mail: petko5555@abv.bg
  Трудово право, заплащане на труда

РС Пазарджик

 1. Александър Шопов
  тел.: 0884 117 757, e-mail: pazardjik@citub.net
  Трудово право

РС Плевен

 1. Мая Миронова
  тел.: 0888 803 083, e-mail: maia_mironova@abv.bg
  Трудово и осигурително право, заплащане на труда, колективно трудово  договаряне
 2. Мишел Ангелов
  тел.:0888 315 581, e-mail: adv_angelov@abv.bg
  Трудово и осигурително право, заплащане на труда, колективно трудово  договаряне

РС Пловдив

 1. Боян Бойкински
  тел.: 0882 355 172, e-mail: boykinski@abv.bg
  Трудово право

РС Разград

 1. Албена Тодорова-Йорданова
  тел.: 0895 474 887, 0888 003 957, e-mail: ally9mb@abv.bg
  Трудово и осигурително право, заплащане на труда
 2. Юрий Йорданов
  тел.: 0898564619, e-mail: jugalator@abv.bg
  Трудово и осигурително право

РС Русе

 1. Ирена Монева
  тел.:0887 349 878, e-mail: moneva_r@abv.bg
  Трудово и осигурително право
 2. Татяна Бойчева
  тел.: 0886 859 658, e-mail: tanya_boycheva@abv.bg
  Трудово и осигурително право

РС Силистра

 1. Елка Петрова
  тел.: 0887 675 237, e-mail: stivi.eood@mail.bg
  Tрудово право

РС Сливен

 1. Пенка Койчева
  тел.: 0888 130 137, e-mail: obr.tv@abv.bg
  Трудово право

РС Смолян

 1. Анастасия Караманолева-Пенева
  тел.: 0877 299 736, e-mail:  an.karamanoleva@gmail.com
  Трудово право

София

 1. Йордан Даскалов
  тел.: 0889 967 151, e-mail: office@personal-lawoffice.eu
  Трудово право, заплащане на труда          
 2.  Димитър Найденов
  тел.: 0888 753 449, e-mail: dimitar_naydenov@abv.bg
  Трудово право

РС Стара Загора

 1. Господин Иванов
  тел.: 0877 711 894, e-mail: ivens75@abv.bg
  Трудово право

Казанлък

 1. Светослав Бакоев
  тел.: 0887 840 346, e-mail: samvoin@abv.bg
  Трудово право

РС Търговище

 1. Анита Станчева
  тел.: 0878 299 347, e-mail: stancheva.adv@gmail.com
  Трудово право

РС Хасково

 1. Веселин Тодоров
  тел.: 0887 644 084, e-mail: law_todoroff@abv.bg
  Трудово право

РС Шумен

 1. Даниела Тодорова
  тел.: 0895 677 615, e-mail: daniela.beleva@abv.bg
  Трудово право

РС Ямбол

 1. Илияна Димитрова
  тел.: 0886 055 228, e-mail: iliana_dimitrova@mail.bg
  Трудово право