Централа на КНСБ

КАБИНЕТ НА ПРЕЗИДЕНТА

Варшава Максимова - Парламентарен секретар
eт.11, ст. 1, тел. 02/ 40-10-500
vmaksimova@citub.net

Пенка Баранова - Юрисконсулт
Ет.10,ст.13, тел.02/4010596
pbaranova@citub.net

Бистра Карадимова - Експерт
ет. 11, ст. 1, тел. 02/40-10-503
bkaradimova@citub.net

Валентин Никифоров - Консултант, индустриална политика
eт. 10, ст. 1, тел. 02/ 40-10-625
vnikiforov@citub.net

Марияна Новакова - Експерт, управление на човешките ресурси
eт. 10, ст. 11, тел. 02/40-10-524, 0884/117 743
mnovakova@citub.net

Вяра Иванова – Експерт, връзки с обществеността 
ет. 10, ст. 6, тел. 02/ 40-10-494, +359 88 411 7821
vkivanova@citub.net

Мария Кирова – Експерт, връзки с обществеността 
ет. 10, ст. 6, тел. 02/ 40-10-494
mkirova@citub.net

Лидия Николова – Офис мениджър
ет.11, тел.02-40-10-505
e-mail: cabinet@citub.net


НАПРАВЛЕНИЕ „ФИНАНСИ, СЧЕТОВОДСТВО, АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“

Светлана Стоянова – Русева - Главен счетоводител
eт. 10, ст. 8, тел. 02/40-10-488
sstoyanova@citub.net

Маргарита Атанасова - Счетоводител
eт. 10, ст. 9, тел. 02/40-10-474
marga@citub.net

Елеонора Софрониева - Счетоводител
02/40-10-578
e-mail account1@citub.net

Янка Дурчова - Счетоводител
eт. 10, ст. 9, тел. 02/40-10-696
ydurchova@citub.net

Юлия Стоянова - Счетоводител
eт. 10, ст. 9, тел. 02/40-10-612

Димка Кабаиванова - Касиер - Счетоводител
eт. 10, ст. 10, тел. 02/40-10-422
dimka@citub.net

Симеон Димитров – Ръководител, техническа база
тел. 02/40-10-403


НАПРАВЛЕНИЕ „ОБУЧЕНИЯ, ПРОЕКТИ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“

Юлия Симеонова – Национален секретар и мениджър проекти
eт. 14, ст. 11, тел. 02/40-10-472
ysimeonova@citub.net

Константин Пашев – Ръководител, международна дейност
eт. 14, ст. 12, тел. 02/40-10-593
kpashev@citub.net

Ина Атанасова – Главен експерт, международни програми и проекти
eт. 14, ст. 14, тел. 02/40-10-655
iatanasova@citub.net

Гергана Дойнова – Главен експерт, международна дейност
eт. 12, ст. 13, тел. 02/40-10-439
gdoynova@citub.net

Леонтина Израел – Експерт, обучения
eт. 15, тел. 02-40-10-619
lisrael@citub.net

Филип Андонов - Eксперт обучения и проекти
eт. 15, тел. 02-40-10-619
e-mail: fandonov@citub.net


НАПРАВЛЕНИЕ „ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ, КООРДИНАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ. ЗАЩИТА НА СИНДИНКАЛНИ ПРАВА И ТРУДОВИ КОНФЛИКТИ“

Пламен Нанков – Вицепрезидент
eт. 10, ст. 14, тел. 02/40-10-405
plnankov@citub.net

Отдел "Организационно развитие, координация и комуникация"

Даниела Алексиева - Стоянова – Национален секретар
eт. 11, ст. 4, тел. 02/40-10-690
dalexieva@citub.net

Даниела Чекова – Главен експерт
eт. 10, ст. 3, тел. 02/40-10-464
dchekova@citub.net

Иван Алексиев – Старши експерт
eт. 10, ст. 4, тел. 02/40-10-409
ivaleksiev@citub.net

Ивелина Радева- Експерт
eт. 10, ст. 3, тел. 02/40-10-471
iradeva@citub.net

Георги Златарев – Системен администратор
eт. 7, тел. 02/40-10-462


Отдел "Защита на синдикалните права и трудови конфликти"

Тодор Капитанов – Национален секретар
eт. 10, ст. 2, тел. 02/40-10-577
tkapitanov@citub.net

Илияна Иванова - експерт НВСК
eт. 5, ст. 12, тел. 02/40-10-677
iivanova@citub.net

Марина Ставрева - експерт-юрист
Ет.10,ст.5, тел.02/4010498
mstavreva@citub.net


НАПРАВЛЕНИЕ „ПРАВНА ЗАКРИЛА НА ТРУДА И КТД“

Чавдар Христов – Вицепрезидент
eт. 8, ст. 14, тел. 02/40-10-575
chhristov@citub.net

Отдел „Колективно трудово договаряне“

Николай Недев – Национален секретар
eт. 8, ст. 1, тел. 02/40-10-680
nnedev@citub.net

Антон Генчев – Старши експерт - юрист
eт. 8, ст. 3, тел. 02/40-10-670
agenchev@citub.net

Отдел „Правна закрила на труда“

Величка Микова – Национален секретар
eт. 8, ст. 11, тел. 02/40-10-476
vmikova@citut.net

Тодор Курукафов – Главен експерт – юрист
eт. 8, ст. 12, тел. 02/40-10-459
tomov@citub.net


НАПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНА ЗАЩИТА, БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА“

Д-р Иван Кокалов - Вицепрезидент
eт. 8, ст. 6, тел.02/40-10-445
ikokalov@citub.net

Отдел "Социална защита"

Асия Гонева – Национален секретар
eт. 8, ст. 9, тел. 02/40-10-672
agoneva@citub.net

Михаела Тодорова – Главен експерт – юрист
eт .8, ст. 4, тел. 02/40-10-601
mtodorova@citub.net

Мая Грамовска - Експерт - юрист
ет. 8, ст. 10, тел. 02/40-10-478
mgramovska@citub.net

Отдел "Безопастност и здраве при работа. Екология"

Огнян Атанасов - Национален секретар
eт .8, ст. 4, тел. 02/40-10-456
oatanasov@citub.netНАПРАВЛЕНИЕ „ИКОНОМИЧЕСКА И ПОДОХОДНА ПОЛИТИКА“

Любен Томев – Главен Икономист
ет.14, ст. 6, тел. 02/40-10-591
ltomev@citub.net

Диана Найденова – Главен експерт, активни мерки на пазара на труда
ет. 10, ст. 13, тел. 02/40-10-611
dnaidenova@citub.net

Атанаска Тодорова – Главен експерт, сътрудничество в системата на заетостта
ет. 14, ст. 2, тел. 02/40-10-688
atodorova@citub.net


ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНИ И СИНДИКАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Любен Томев – Директор
ет.14, ст. 6, тел. 02/40-10-591
ltomev@citub.net

Екатерина Рибарова - Заместник директор
ет.14, ст. 4, тел. 02/40-10-647
eribarova@citub.net

Любослав Костов – Главен асистент
ет.14, ст. 1, тел. 02/40-10-564
lkostov@citub.net

Виолета Иванова - Научен секретар
ет.14, ст. 5, тел. 02/40-10-631
vivanova@citub.net

Росица Антова - Изследовател
ет.14, ст. 5, тел. 02/40-10-631
rantova@citub.net

Цветомила Събчева - Изследовател
ет.14, ст. 8, тел. 02/40-10-668
tsabcheva@citub.net

Бойко Атанасов- Изследовател
ет.14, ст. 4, тел. 02/40-10-528
batanasov@citub.net

Ивайло Динев - Изследовател
ет.14, ст. 4, тел. 02/40-10-528
idinev@citub.net