Централа на КНСБ

Адрес: 1040 София, пл. „Македония“ № 1


КАБИНЕТ НА ПРЕЗИДЕНТА

Златина Станишева - Офис мениджър

ет.11, тел.: 02 4010 505

e-mail: cabinet@citub.net


Варшава Максимова - Парламентарен секретар на КНСБ

ет.11, ст.1, тел.: 02 4010 500

e-mail: vmaksimova@citub.net

Валентин Никифоров - Консултант „Индустриална политика“

ет.8, ст.8, тел.: 02 4010 625

e-mail: vnikiforov@citub.net

Диана Найденова - Консултант „Политики на пазара на труда“

ет.10, ст.4, тел.: 02 4010 611

e-mail: dnaidenova@citub.net


Асия Гонева - Консултант "Социална защита"

ет.8, ст.9, тел.: 02 4010 672

e-mail: agoneva@citub.net


Чавдар Христов - Консултант "Правна закрила на труда"

ет. 8, ст. 9, тел.: 02 4010 575

e-mail: chhristov@citub.net


Николай Недев - Консултант "Колективно трудово договаряне"

ет.9, ст.9, тел.: 02 4010 680

e-mail: nnedev@citub.net


Ина Атанасова - Консултант „Управление на европейски и международни проекти“

ет.14, ст.14, тел.: 02 4010 655

e-mail: iatanasova@citub.net


Вяра Иванова - Главен експерт „Връзки с обществеността“

ет.10, ст.6, тел.: 02 4010 494

e-mail: vkivanova@citub.net


Юлия Христова - Експерт "Връзки с обществеността"

ет. 10, ст. 6, тел.: 02 4010 494

yhristova@citub.net


Марияна  Новакова - Главен експерт, „Управление на човешки ресурси“

ет.10, ст.11, тел.: 02 4010 524

e-mail: mnovakova@citub.net

Пенка Баранова - Юрисконсулт на КНСБ

ет.10, ст.7, тел.: 02 4010 596

e-mail: pbaranova@citub.net


ОТДЕЛ „ФИНАНСИ, СЧЕТОВОДСТВО, АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“

Светлана Стоянова - Русева - Главен счетоводител

ет.10, ст.8, тел.: 02 4010 488

e-mail: sstoyanova@citub.net

Елеонора Софрониева - Счетоводител

ет.10, ст.12, тел.: 02 4010 578

e-mail: account1@citub.net

Маргарита Атанасова - Счетоводител

ет.10, ст.9, тел.: 02 4010 474

e-mail: matanasova@citub.net

 Даниела Славилова-Петрова - Счетоводител

ет. 10, ст. 9, тел.: 02 4010 612

e-mail: account2@citub.net


Аделина Томова - Счетоводител - касиер

ет.10, ст.10, тел.: 02 4010 422

e-mail: atomova@citub.net


Ръководител техническа база

Пламен Евтимов

тел.: 02 4010 403


Национална взаимоспомагателна каса на КНСБ

Станислава Такева – Оперативен директор НВСК

ет.5, ст.12, тел.: 02  4010 595

e-mail: nvsk@knsb-bg.org; s.takeva@knsb-bg.org


Маргарита Бъчварова – Експерт

ет. 5, ст. 11, тел.: 02 4010 677

e-mail: mbachvarova@citub.net


Конгресен център „Глобус“

Зала ет.2, тел.: 0898 80 36 81


ОТДЕЛ МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Бистра Карадимова - Ръководител „Международно сътрудничество“

ет.9, ст.12, тел.: 02 4010 503

e-mail: bkaradimova@citub.net


Константин Пашев - Главен експерт „Международно сътрудничество“

ет.9, ст.13, тел.: 02 4010 593

e-mail: kpashev@citub.net

Гергана Дойнова - Главен експерт „Международно сътрудничество“

ет.9, ст.13, тел.: 02 4010 439

e-mail: gdoynova@citub.netНАПРАВЛЕНИЕ „ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ, КООРДИНАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ“

Даниела Алексиева - Вицепрезидент 

ет.11, ст.4, тел.: 02 4010 690

e-mail: dalexieva@citub.net


Иван Алексиев - Главен експерт

ет.10, ст.3, тел: 02 4010 409

e-mail: ivaleksiev@citub.net


Пепа Илиева - Експерт "Комуникации и кампании"

ет.10, ст. 6

pilieva@citub.net


Яна Гейл - Експерт

ет. 10, ст.4, тел.: 02 4010 471

e-mail: ygayle@citub.net


Сабина Серафимова - Експерт

ет. 10, ст. 5, тел.: 02 4010 498

sserafimova@citub.net


Лилия Атанасова - Русева - Анализатор бази данни

ет. 10, стая 13, тел.: 02 4010 405

latanasova@citub.net


Цветан Свидовски - Системен администратор

ет.7, ст.12, тел.: 02 4010 462

e-mail: ts.svidovski@m2d-sign.com


НАПРАВЛЕНИЕ „ПРАВНА ЗАКРИЛА, КТД И КОЛЕКТИВНИ ТРУДОВИ СПОРОВЕ“

Тодор Капитанов - вицепрезидент

ет.9, ст.2, тел.: 02 4010 577

e-mail: tkapitanov@citub.net


Отдел „Колективно трудово договаряне и колективни трудови спорове

Иванина Янкова - национален секретар

ет.8, ст.13, тел.: 02 4010 455

e-mail: iiankova@citub.net


Антон Генчев - Главен експерт - юрист 

ет.8, ст.3, тел.: 02 4010 670

e-mail: agenchev@citub.net

Отдел „Правна закрила на труда “

Величка Микова - Национален секретар

ет.8, ст.11, тел.: 02 4010 476

e-mail: vmikova@citub.net

Тодор Курукафов - Главен експерт - юрист 

ет.8, ст.12, тел.: 02 4010 459

e-mail: tomov@citub.net


адв. Николай Стоянов

ет. 8, ст. 3, тел: 02 4010 673

e-mail: nstoianov@citub.net
НАПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНА ЗАЩИТА, БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА. СПРАВЕДЛИВ ЗЕЛЕН ПРЕХОД И ЕКОЛОГИЯ“

Огнян Атанасов - вицепрезидент

ет.8, ст.6, тел.: 02 4010 452

e-mail: oatanasov@citub.net


Отдел "Социална защита"

Михаела Тодорова - Главен експерт - юрист 

ет.8, ст.4, тел.: 02 4010 601

e-mail: mtodorova@citub.net

Мая Грамовска - Старши експерт - юрист

ет.8, ст.10, тел: 02 4010 478

e-mail: mgramovska@citub.net


Отдел "Безопасност и здраве при работа. Справедлив зелен преход и екология“


Райна Георгиева - Старши експерт 

ет.8, ст. 1, тел: 02 4010 420

e-mail: rgeorgieva@citub.net


Ралица Пашева - Експерт

ет.8, ст. 5, тел.: 02/4010 445

rpasheva@citub.net


ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНИ И СИНДИКАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ОБУЧЕНИЕ

Любослав Костов - Изпълнителен директор, главен икономист на КНСБ 
ет.14, ст. 6, тел. 02 / 40-10-591
lkostov@citub.net

Звено "Изследователска дейност"

Виолета Иванова - Заместник-директор 
ет.14, ст. 5, тел. 02 / 40-10-631
vivanova@citub.net


Росица Макелова - Научен секретар
ет.14, ст. 1, тел. 02 / 40-10-564
rantova@citub.net

 

Атанаска Тодорова – Главен експерт "Пазар на труда, миграция и мобилност"

ет.14, ст. 3, тел. 02/40-10-688
email: atodorova@citub.net


Цветомила Иванова - Изследовател 
ет.14, ст. 4, тел. 02 / 40-10-647
e-mail: tsabcheva@citub.net


Ивайло Динев - Изследовател 
ет.14, ст. 4, тел. 02 / 40-10-528
e-mail: idinev@ citub.net


Радостина Милчева Ивчева - Изследовател

ет.14, стая 4, 02/ 4010 647

e-mail: rivcheva@citub.net


Петър Мишев – Икономически анализатор

ет. 14, стая 2,  02 4010 528

e-mail: pmishev@citub.net


Ивайло Луканов - Изследовател
ет. 14, ст. 8, тел. 02 / 40-10-668
email: ilukanov@citub.net


Момчил Димитров - Изследовател

ет. 14, ст. 8, тел. 02 / 40-10-668
email: mdimitrov@citub.net


Диана Сивинова - Изследовател

ет. 14, ст. 3, тел. 02/40-10-656
dsivinova@citub.net


Звено "Обучения и квалификация"

Леонтина Израел - заместник-директор

ет.14, ст.12, тел.: 02 4010 619

e-mail: lisrael@citub.net


Владимир Владимиров - и.д. заместник-директор

ет. 10, ст.2, 02 4010 424

e-mail: vvladimirov@citub.net


Станул Грозев - експерт, Обучения

ет. 10, ст. 2, 02 4010 424

e-mail: sgrozev@citub.net


Светла Тонева - Главен експерт "Обучения и квалификация"

ет.14, ст.13, тел. 02 4010 460

e-mail: stoneva@citub.net


Любен Томев - Консултант

e-mail: ltomev@citub.net