Институтът за социални и синдикални изследвания (ИССИ)

Институт за социални и синдикални изследвания (ИССИ)– изследователско звено на Конфедерацията, в което е концентриран сериозен научен потенциал от 15 души научни сътрудници и изследователи. Той е създаден през 1990 г. и е наследник на Профсъюзната школа и на Института по профсъюзни проблеми, който има близо 60 годишна история. Основна сфера на дейност на ИССИ при изследване, консултации и обучение в следните области: развитие на синдикализма и индустриалните отношения – историческо развитие; структура; социално партньорство; колективно договаряне; колективни трудови спорове; протестни действия и стачки; международно синдикално движение; пазар на труда и стратегии на синдикатите; приватизация; социална политика – жизнено равнище, цени, доходи, социална защита. Основните резултати от проучването на ИССИ се използват от КНСБ при преговори с правилното управление,

През 1995 г. ИССИ е регистриран в консултантския регистър на програма FHARE. Институтът е национален кореспондент на Европейската обсерватория по индустриални отношения към Европейската фондация за подобряване на условията за живот и труд и участие в Мрежата за глобална политика (GPN) към Института за икономическа политика във Вашингтон, САЩ, Глобалната мрежа за синдикати за проучвания (GURN) към МОТ, мрежа от колективно договаряне към Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) и др.

ИССИ публикува изследователски разработки, брошури, тримесечен информационен бюлетин „Жизнено равнище” и тримесечен информационен бюлетин „Социална Европа”. Към него е изграден Ресурсен център, който се събира в българска и чуждестранна литература по направления, представляващи интерес за синдикатите.

ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНИ И СИНДИКАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Любослав Костов – Директор ет.14, ст. 6, тел. 02 / 40-10-591 lkostov@citub.net

Виолета Иванова – Заместник-директор ет.14, ст. 5, тел. 02 / 40-10-631 vivanova@citub.net

Росица Макелова – Научен секретарет.14, ст. 5, тел. 02 / 40-10-631rantova@citub.net

​​Атанаска Тодорова – Главен експерт, пазар на труда , миграция и мобилност

ет. 14, ст. 2, тел. 02/40-10-688atodorova@citub.net

Цветомила Иванова – Изследовател ет.14, ст. 8, тел. 02 / 40-10-668 tsabcheva@citub.net

Ивайло Динев – Изследовател ет.14, ст. 4, тел. 02 / 40-10-528 idinev @ citub.net

Вероника Азарова – Изследовател ет.14, ст.3, тел.: 02 4010 688 e-mail: vazarova@citub.net

Екатерина Рибарова – Изследовател ет.14, ст. 4, тел. 02 / 40-10-647eribarova@citub.net

Алесандрия Ангелова – Изследовател ет.14, ст. 4, тел. 02 / 40-10-528 aangelova@ citub.net

Любен Томев – Консултант e-mail: ltomev@citub.net