Експерт в Секторен офис „Земеделие, животновъдство, производство на храни, напитки, тютюн” на Националната мрежа по Колективно трудово договаряне и права на КНСБ

Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ)

Търси да назначи Експерт в Секторен офис
„Земеделие, животновъдство, производство на храни, напитки, тютюн” на
Националната мрежа по Колективно трудово договаряне и права на КНСБ

КНСБ е най-голямата национално представителна организация на работниците и служителите в България, пълноправен член на Европейската конфедерация на профсъюзите и на Международната конфедерация на профсъюзите. Предмет на дейност на КНСБ са представителството и защитата на правата и интересите на нейните членове и всички трудещи се чрез участие в национални, секторни и териториални трипартитни органи и структури, колективно договаряне, защита на работните места, поощряване на заетостта, осигуряване на експертна помощ по въпросите на трудовото законодателство, безопасни и здравословни условия на труд. Повече информация за КНСБ можете да получите на www.knsb-bg.org

Изисквания за заемане на длъжността:

 • завършено висше икономическо, юридическо или техническо образование с образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър; агроном или агро-икономист; геолог;
 • познания и интерес в областта на трудовото и осигурително законодателство;
 • готовност за активно включване в курсове за придобиване и/или надграждане на знания, умения и компетенции;
 • способност и амбиция за овладяване и поддържане на знанията, уменията и компетенциите в областта на колективното трудово договаряне, трудовите, осигурителни и синдикални права (чрез успешно завършване на специализирано обучение за обучители), както и за последващо консултиране и преподаване на придобитите знания, умения и компетенции в
 • гореспоменатите области;
 • добри компютърни умения – MS Office, Internet;
 • комуникативност и умение за работа в екип;
 • организираност, отговорност и лоялност към организацията и нейните ценности;
 • инициативност и креативност;
 • желание и амбиция за личностно и кариерно развитие.

Допълнителни изисквания, даващи предимство:

 • наличие на специализация или опит в областта на индустриалните отношения;
 • професионален опит в областта на колективното трудово договаряне, трудовото и осигурително законодателство;
 • владеене на английски и и/или друг чужд език.

КНСБ предлага:

 • срочен трудов договор (по проект „Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез колективно трудово договаряне”. Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България);
 • професионални обучения и възможност за развитие;
 • работа в динамичен и творчески екип;
 • социални контакти.

Ако проявявате интерес към възможността да работите в КНСБ, очакваме вашите документи (автобиография, мотивационно писмо, сканирано копие на трудова/осигурителна книжка и диплома за завършено висше образование) не по – късно от 14 октомври 2012 г. (неделя) на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Препоръчително е автобиографията да бъде изготвена на български език и по европейски образец, който може да намерите на следния адрес:

http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1344/type.FileContent.file/CVTemplate_bg_BG.doc .!!!

При изпращане на документи по електронната поща, писма с размер по-голям от 6 МВ могат да не бъдат приети. Препоръчително е изпращането на предварително архивиран пакет от документи.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю! Всички документи ще бъдат разглеждани в пълна конфиденциалност, съгласно ЗЗЛД!