Публична покана

Номер 001/ 04.11.2013

Наименование: Отпечатване, включително доставка, на рекламни материали, в това число, брошури, химикали, флаери, разделители, указателни табели, висящ бадж, лента за бадж, блокнот със спирала и стикери по ПРОЕКТ № BG051PO001-7.0.07–0154-С0001 -  „Информационен мост България - Кипър”. Отпечатване, включително доставка,  на двуезични информационни брошури – на български и на гръцки език.

Приложни документи (*.zip)

Повече информация www.infobridgebg-cy.org