Разяснения във връзка с постъпили запитвания по тръжна процедура

Разяснения във връзка с постъпили запитвания по тръжна процедура с предмет „Организиране и провеждане на форуми и други публични мероприятия за нуждите на Конфедерацията на независимите синдикати в България по проект „Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез колективното трудово договаряне"

Изтеглете като PDF