Федерация на независимите синдикати от земеделието (ФНСЗ)

УЧРЕДЕНА: 7 април 1990 г.
ОТРАСЪЛ: ФНСЗ е доброволно обединение на самостоятелни и равноправни синдикални производствени и териториални организации в земеделието и обслужващите го подотрасли и дейности.
БРАНШОВА СТРУКТУРА: Браншов синдикален съюз при Националната ветеринарно - медицинска служба, БСС при "Напоителни системи" ЕАД, ИА "Борба с градушките", ИА за селекция и репродукция в животновъдството, Национален център за аграрни науки
ТЕРИТОРИАЛНА СТРУКТУРА: 2 териториални структури.
ОРГАНИ: Конгрес, Федерален съвет, Изпълнително бюро и Финансово - контролна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ВАСИЛЕВА
МЕЖДУНАРОДНО ЧЛЕНСТВО: IUF
АДРЕС: 1000 София, ул. "Владайска" 29, тел.:02/ 952 15 40
E-MAIL: fnszbg@gmail.com
ИНТЕРНЕТ АДРЕС: www.fnsz.org

Новини от федерацията

ноември 10, 2021

Федерацията на независимите синдикати в земеделието подписа вчера нов браншов колективен трудов договор за работещите в системата

октомври 4, 2021

В периода 23-25 септември 2021 г. в Смолян се проведе международно учебно посещение за обмяна на добри

юли 21, 2021

Федерацията на независимите синдикати от земеделието и Браншовата структура в “Напоителни системи” ЕАД алармираха с писмо до

юни 29, 2021

На 25 юни 2021 г. най-после бе постигнато политическо споразумение за следващата Обща селскостопанска политика (ОСП) в

април 7, 2021

Федерацията на независимите синдикати от земеделието днес навършва 31 г. от учредяването си. „Никой не е по-голям

април 2, 2021

Федерацията на независимите синдикати от земеделието към КНСБ стартира кампания “Мисли зелено – Земята го заслужава!” Тя