Федерация на независимите синдикати от земеделието (ФНСЗ)

УЧРЕДЕНА: 5 април 1990 г.
ОТРАСЪЛ: ФНСЗ е доброволно обединение на самостоятелни и равноправни синдикални производствени и териториални организации в земеделието и обслужващите го подотрасли и дейности.
БРАНШОВА СТРУКТУРА: Браншов синдикален съюз при Националната ветеринарно - медицинска служба, БСС при "Напоителни системи" ЕАД, ИА "Борба с градушките", ИА за селекция и репродукция в животновъдството, Национален център за аграрни науки
ТЕРИТОРИАЛНА СТРУКТУРА: 2 териториални структури.
ОРГАНИ: Конгрес, Федерален съвет, Изпълнително бюро и Финансово - контролна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬОНОВА
МЕЖДУНАРОДНО ЧЛЕНСТВО: IUF
АДРЕС: 1000 София, ул. "Владайска" 29, тел.:02/ 952 15 40
E-MAIL: fnszbg@gmail.com
ИНТЕРНЕТ АДРЕС: www.fnsz.org

Новини от федерацията

юни 7, 2023

Годишна асамблея на Федерацията на независимите синдикати от земеделието под надслов “Време е! За справедлив преход в

май 12, 2023

Трети дискусионен форум на тема “Безопасност и здраве при работа” в рамките на партньорски проект №BG05SFOP001-2.025-0166 “Работодатели

май 12, 2023

Федерацията на независимите синдикати от земеделието изготви и публикува актуализиран наръчник “Добри практики в социалния диалог, колективното

април 7, 2023

От името на Конфедерацията на независимите синдикати в България и лично от свое име Ви поздравявам по

април 5, 2023

Днес, 5 април, бе подписано ново допълнително споразумение към Браншовия колективен трудов договор на работещите в “Напоителни

февруари 3, 2023

Колективен трудов договор и Споразумение на работещите в Изпълнителна Агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) бяха подписани