Федерация на независимите синдикати от земеделието (ФНСЗ)

УЧРЕДЕНА: 5 април 1990 г.
ОТРАСЪЛ: ФНСЗ е доброволно обединение на самостоятелни и равноправни синдикални производствени и териториални организации в земеделието и обслужващите го подотрасли и дейности.
БРАНШОВА СТРУКТУРА: Браншов синдикален съюз при Националната ветеринарно - медицинска служба, БСС при "Напоителни системи" ЕАД, ИА "Борба с градушките", ИА за селекция и репродукция в животновъдството, Национален център за аграрни науки
ТЕРИТОРИАЛНА СТРУКТУРА: 2 териториални структури.
ОРГАНИ: Конгрес, Федерален съвет, Изпълнително бюро и Финансово - контролна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬОНОВА
МЕЖДУНАРОДНО ЧЛЕНСТВО: IUF
АДРЕС: 1000 София, ул. "Владайска" 29, тел.:02/ 952 15 40
E-MAIL: fnszbg@gmail.com
ИНТЕРНЕТ АДРЕС: www.fnsz.org

Новини от федерацията

септември 14, 2023

Работници и служители от Изпълнителна агенция “Борба с градушките” излязоха днес на втори протестен митинг под надслов

септември 13, 2023

Федерацията на независимите синдикати от земеделието към КНСБ ще проведе утре, 14 септември, в гр. Бяла Слатина втори протестен митинг

септември 1, 2023

Работници и служители от Изпълнителна агенция “Борба с градушките” и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури излязоха

август 31, 2023

Федерацията на независимите синдикати от земеделието към КНСБ ще проведе в петък, 1 септември, протестен митинг на

август 15, 2023

Основните трудови възнаграждения на академичния състав в Селскостопанска академия се увеличат със 17% от 1 август, а

юли 12, 2023

Работници и служители от Изпълнителната агенция “Борба с градушките”, Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, “Напоителни системи”,