Федерация на независимите синдикати от земеделието (ФНСЗ)

УЧРЕДЕНА: 7 април 1990 г.
ОТРАСЪЛ: ФНСЗ е доброволно обединение на самостоятелни и равноправни синдикални производствени и териториални организации в земеделието и обслужващите го подотрасли и дейности.
БРАНШОВА СТРУКТУРА: Браншов синдикален съюз при Националната ветеринарно - медицинска служба, БСС при "Напоителни системи" ЕАД, ИА "Борба с градушките", ИА за селекция и репродукция в животновъдството, Национален център за аграрни науки
ТЕРИТОРИАЛНА СТРУКТУРА: 2 териториални структури.
ОРГАНИ: Конгрес, Федерален съвет, Изпълнително бюро и Финансово - контролна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ВАСИЛЕВА
МЕЖДУНАРОДНО ЧЛЕНСТВО: IUF
АДРЕС: 1000 София, ул. "Владайска" 29, тел.:02/ 952 15 40
E-MAIL: fnszbg@gmail.com
ИНТЕРНЕТ АДРЕС: www.fnsz.org

Новини от федерацията

април 8, 2020

Федерацията на независимите синдикати от земеделието към КНСБ навърши вчера 30 г. от учредяването си и 100

август 1, 2019

Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) ще настоява за 15-процентно увеличение на заплатата на ветеринарните лекари,

юли 17, 2019

Растат случаите на работа без трудов договор в Кюстендилска област, а само от началото на годината в

юли 8, 2019

„По официални данни около 21 на сто от българската икономика може да бъде квалифицирана като сива. Този

юни 5, 2019

15 на сто ръст на заплатите в земеделието иска Федерацията на независимите синдикати в земеделието, съобщи нейният