Федерация на независимите синдикати от земеделието (ФНСЗ)

УЧРЕДЕНА: 5 април 1990 г.
ОТРАСЪЛ: ФНСЗ е доброволно обединение на самостоятелни и равноправни синдикални производствени и териториални организации в земеделието и обслужващите го подотрасли и дейности.
БРАНШОВА СТРУКТУРА: Браншов синдикален съюз при Националната ветеринарно - медицинска служба, БСС при "Напоителни системи" ЕАД, ИА "Борба с градушките", ИА за селекция и репродукция в животновъдството, Национален център за аграрни науки
ТЕРИТОРИАЛНА СТРУКТУРА: 2 териториални структури.
ОРГАНИ: Конгрес, Федерален съвет, Изпълнително бюро и Финансово - контролна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬОНОВА
МЕЖДУНАРОДНО ЧЛЕНСТВО: IUF
АДРЕС: 1000 София, ул. "Владайска" 29, тел.:02/ 952 15 40
E-MAIL: fnszbg@gmail.com
ИНТЕРНЕТ АДРЕС: www.fnsz.org

Новини от федерацията

юни 25, 2024

Зеленият преход и как той да бъде справедлив за работещите в сектор “Земеделие”, какви са начините да

юни 13, 2024

По покана на председателя на синдикалната организация на областната дирекция на Държавен фонд “Земеделие” в Благоевград Боряна

април 23, 2024

В заключителната фаза по изпълнението на проект E.A.T.S (Овластяване на агро-хранителната верига чрез социален диалог) днес се

април 18, 2024

Федерацията на независимите синдикати от земеделието към КНСБ ще участва в организирани от Европейския орган по труда

април 7, 2024

От името на Конфедерацията на независимите синдикати в България и лично от свое име Ви поздравявам по

февруари 21, 2024

На 20 февруари се проведе отчетно-изборно заседание на синдикалната организация на КНСБ в Областната дирекция по безопасност