Федерация на независимите синдикални организации от хранителната промишленост (ФНСОХП)

УЧРЕДЕНА: 26 март 1990г.
ОТРАСЪЛ: Хранителна и питейна промишленост
ОРГАНИ: Конгрес, Изпълнителен комитет, Централна ревизионна комисия, Председател
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДОЦ. Д-Р СЛАВЧО ПЕТРОВ
МЕЖДУНАРОДНО ЧЛЕНСТВО: FFAT
АДРЕС: ул.Владайска №29; 1606 София; тел.: 02/ 952 30 72
E-MAIL: fitu.food@mail.bg

Новини от федерацията

март 26, 2024

Позволете ми най-сърдечно да Ви поздравя от името на Конгресното ръководство на КНСБ и от свое име

януари 31, 2024

Публикуваме декларация с протестни искания от синдикалната организация на КНСБ в “Ел Би Булгарикум”, Видин. Тя бе

ноември 21, 2023

Две нови синдикална организации на КНСБ бяха учредени в “Ел Би Булгарикум” ЕАД и в Областна дирекция

юни 2, 2023

Федерацията на независимите синдикални организации от хранителната промишленост проведе обучение по безопасност и здраве при работа на

март 26, 2023

С удоволствие Ви поздравявам от името на КНСБ по повод 33-та годишнина на Федерацията на независимите синдикални

март 13, 2023

Според сигнали на наши членове има голяма неравнопоставеност между българските производители и тези от чужбина, и се