Федерация на независимите синдикални организации от хранителната промишленост (ФНСОХП)

УЧРЕДЕНА: 26 март 1990г.
ОТРАСЪЛ: Хранителна и питейна промишленост
ОРГАНИ: Конгрес, Изпълнителен комитет, Централна ревизионна комисия, Председател
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДОЦ. Д-Р СЛАВЧО ПЕТРОВ
МЕЖДУНАРОДНО ЧЛЕНСТВО: FFAT
АДРЕС: ул.Владайска №29; 1606 София; тел.: 02/ 952 30 72
E-MAIL: fitu.food@mail.bg

Новини от федерацията

октомври 27, 2020

УЧРЕДЕНА: 26 март 1990г.ОТРАСЪЛ: Хранителна и питейна промишленостОРГАНИ: Конгрес, Изпълнителен комитет, Централна ревизионна комисия, ПредседателПРЕДСЕДАТЕЛ: ДОЦ. Д-Р