Федерация на независимите синдикални организации от леката промишленост (ФНСОЛП)

УЧРЕДЕНА: 12 май 1990 год.
ОТРАСЪЛ: ФНСОЛП е доброволно обединение на самостоятелни и равно поставени синдикални организации, в които членуват наемни работници, специалисти и служители от леката промишленост, обединени за защита на своите трудови, професионални и социални интереси.
ОРГАНИ: Конгрес, Координационен съвет /Управителен съвет, Изпълнителен комитет, Председател и Финансово - контролна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЦВЕТЕЛИНА МИЛЧАЛИЕВА
МЕЖДУНАРОДНО ЧЛЕНСТВО: Industri All Global, Industri All Europe
АДРЕС: 1040 София, пл. "Македония" 1, тел.:02/987 70 16 ,тел.:02/ 4010 433, GSM: 0888 638 621
E-MAIL: fnsolp@abv.bg

Новини от федерацията

октомври 16, 2020

Все още е голям процентът на работниците, на които се налага да повдигат тежести, свързани с навеждане

септември 3, 2020

Застой на колективното договаряне на браншово ниво, липса на кадри, намаляване на заетите с всяка изминала година,

май 12, 2020

Федерацията на независимите синдикални организации от леката промишленост днес навършва 30 г. от учредяването си. Тя обхваща

април 1, 2020

Два нови колективни трудови договора в леката промишленост бяха подписани през месец февруари-март, 2020 г. малко преди

април 24, 2019

Кой ми направи дрехата #‎whomademyclothes? Това питат КНСБ и Федерацията на леката промишленост в Деня на модната

декември 6, 2018

Работещите в Източна Европа получават 944 евро по-малко от западните им колеги. Това стана ясно на Европейска