Федерация на независимите синдикати на миньорите (ФНСМ)

УЧРЕДЕНА: 21 април 1992 г.
ОТРАСЪЛ: ФНСМ е национално доброволно обединение на равноправни, самостоятелни и независими синдикални организации от минно - добивната промишленост и от свързани или сродни с нея производства, строително - проектантски и научно - търговски дружества, фирми, институти, учреждения и други.
ОРГАНИ: Федерална конференция, Координационен съвет, Изпълнително бюро, Председател и Финансово - контролна комисия.
МЕЖДУНАРОДНО ЧЛЕНСТВО: Industr y All Global, Industry All Europe
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАЛЕНТИН ВЪЛЧЕВ
АДРЕС: 1233 София, ул. "Враня" 32,тел.:02/ 931 04 00
E-MAIL: fnsm@fnsm-knsb.org

Новини от федерацията

юни 6, 2023

Председателите на индустриалните федерации на КНСБ – ФНСО-Лека промишленост, Федерация на независимите синдикати на миньорите, “Метал-електро”, НФТ

април 28, 2023

Панихида в памет на Пенчо Токмакчиев, бивш председател на Федерацията на независимите синдикати на миньорите, ще се

април 21, 2023

С удоволствие Ви поздравявам от името на КНСБ по повод 31-та годишнина на Федерацията на независимите синдикати

април 4, 2023

Браншов колективен трудов договор в отрасъл Добивна промишленост бе подписан днес между Федерацията на независимите синдикати на

март 9, 2023

Всяка година Европейският съюз регистрира около 5600 смъртни случая, причинени от трудови злополуки. Сякаш това само по

март 8, 2023

Да си част от компания не означава просто да ходиш до офиса всеки ден. Това също означава,