Федерация на независимите синдикати на миньорите (ФНСМ)

УЧРЕДЕНА: 21 април 1992 г.
ОТРАСЪЛ: ФНСМ е национално доброволно обединение на равноправни, самостоятелни и независими синдикални организации от минно - добивната промишленост и от свързани или сродни с нея производства, строително - проектантски и научно - търговски дружества, фирми, институти, учреждения и други.
ОРГАНИ: Федерална конференция, Координационен съвет, Изпълнително бюро, Председател и Финансово - контролна комисия.
МЕЖДУНАРОДНО ЧЛЕНСТВО: Industr y All Global, Industry All Europe
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАЛЕНТИН ВЪЛЧЕВ
АДРЕС: 1233 София, ул. "Враня" 32,тел.:02/ 931 04 00
E-MAIL: fnsm@fnsm-knsb.org

Новини от федерацията

октомври 13, 2021

Над 6 хил. работници от комплекса “Марица Изток”, от въгледобивни предприятия от други региони на страната и

юни 9, 2021

За следващия регулаторен период (1 юли 2021 – 1 юли 2022 г.) се предвижда четирите теца в

юни 4, 2021

На 1 и 2 юни 2021 г. IndustriAll Europe проведе първия си онлайн конгрес. На него участваха 350

април 21, 2021

Федерацията на независимите синдикати на миньорите отбелязва днес 29 години от учредяването си. Тя обединява синдикални организации

февруари 12, 2021

Желаещите работници и служители в българската индустрия да бъдат ваксинирани срещу Ковид-19 по ускорен ред след организиране

септември 18, 2020

Българската добивна промишленост формира средно около 5% от Брутния вътрешен продукт на страната и осигурява директно заетост