Федерация на независимите синдикати на миньорите (ФНСМ)

УЧРЕДЕНА: 21 април 1992 г.
ОТРАСЪЛ: ФНСМ е национално доброволно обединение на равноправни, самостоятелни и независими синдикални организации от минно - добивната промишленост и от свързани или сродни с нея производства, строително - проектантски и научно - търговски дружества, фирми, институти, учреждения и други.
ОРГАНИ: Федерална конференция, Координационен съвет, Изпълнително бюро, Председател и Финансово - контролна комисия.
МЕЖДУНАРОДНО ЧЛЕНСТВО: Industr y All Global, Industry All Europe
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАЛЕНТИН ВЪЛЧЕВ
АДРЕС: 1233 София, ул. "Враня" 32,тел.:02/ 931 04 00
E-MAIL: fnsm@fnsm-knsb.org

Новини от федерацията

септември 18, 2020

Българската добивна промишленост формира средно около 5% от Брутния вътрешен продукт на страната и осигурява директно заетост

август 18, 2020

Денят на миньора започна с молебен за здраве в катедралния храм „Света Неделя”. Със запалена свещ в ръка в

август 11, 2020

Нов Колективен трудов договор бе подписан на 24 юли в „Мини Марица-изток“ ЕАД между представителите на двата синдиката

декември 18, 2019

Необходим е консенсус, за да бъде защитен националният интерес в областта на енергетиката. Ще настояваме държавните мъже

април 22, 2019

Проблемите около енергийния комплекс „Марица Изток“ и цените на електроенергията за бизнеса и населението бяха сред темите

януари 14, 2019

До 2030 година няма да има закриване на мощности в комплекса „Марица-Изток“. Това важи както за ТЕЦ-ове,