Федерация на независимите синдикати на миньорите (ФНСМ)

УЧРЕДЕНА: 21 април 1992 г.
ОТРАСЪЛ: ФНСМ е национално доброволно обединение на равноправни, самостоятелни и независими синдикални организации от минно - добивната промишленост и от свързани или сродни с нея производства, строително - проектантски и научно - търговски дружества, фирми, институти, учреждения и други.
ОРГАНИ: Федерална конференция, Координационен съвет, Изпълнително бюро, Председател и Финансово - контролна комисия.
МЕЖДУНАРОДНО ЧЛЕНСТВО: Industr y All Global, Industry All Europe
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАЛЕНТИН ВЪЛЧЕВ
АДРЕС: 1233 София, ул. "Враня" 32,тел.:02/ 931 04 00
E-MAIL: fnsm@fnsm-knsb.org

Новини от федерацията

април 25, 2024

10 хил. енергетици и миньори от засегнатите от зеления преход региони – Стара Загора, Перник и Кюстендил,

април 21, 2024

Позволете ми най-сърдечно да Ви поздравя от името на Конгресното ръководство на КНСБ и от свое име

януари 23, 2024

Федерацията на независимите синдикати на миньорите е сред партньорите по започналия през 2023 година проект „GREENET: Ускоряване

декември 7, 2023

На 2 и 3 декември в Истанбул се проведе 21-вият редовен конгрес на DİSK Birleşik Metal İŞ

ноември 6, 2023

На 16 октомври 2023 г. се проведе онлайн началната среща на проекта „GREENET: Ускоряване на зеления преход

октомври 12, 2023

Ще подкрепим и винаги подкрепяме действията на миньорите в „Марица Изток“ и в Югозападна България, както и