Федерация на независимите синдикати от държавното управление и организации (ФНСДУО)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

УЧРЕДЕНА: 23 -24 април 1990 г.
ОТРАСЪЛ: Федерацията е доброволно общонационално обединение на самостоятелни и равноправни браншови сдружения /синдикати, съюзи и регионални синдикални обединения/ и синдикални организации на работещи в органи на държавна власт и местно самоуправление; благоустройство, комунална дейност и обществени организации за осъществяване на общи цели и задачи, формирани от членовете й в защита на техните права и интереси.
БРАНШОВА СТРУКТУРА: Синдикати на работещите в общинските и областни администрации; на работещите в БКС; на ГАПП и МВР; на работещите в системата на социални грижи; на работещите в бюрата по труда; на работещите в Българския спортен тотализатор; на работещите в ДЗИ; на архивистите; на работещите в Държавен резерв; на ГАПП в местата за лишаване от свобода; на работещите в ученическото столово хранене; Независим спортен синдикат; Синдикат на работещите в СБА и Съюз на празнично - ритуалните дейци.
ОРГАНИ: Конференция, Федерален съвет, Изпълнителен комитет, Председател и Финансово - контролна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЪСТЮ БОЯНОВ.
АДРЕС: София, ул. "Алабин" 52, тел. :02/ 983 52 54, факс 02/ 983 25 60
E-MAIL: fnsduo@mail.bg
ИНТЕРНЕТ АДРЕС:  www.fnsduo.com

Новини от федерацията

декември 14, 2020

Нова синдикална организация на ФНСДУО към КНСБ бе учредена в общинската фирма БД ,,Спортни имоти’’ – Благоевград.

октомври 27, 2020

В социалната сфера в Габровско зрее напрежение. Причината е ниското ниво на заплащане, което идва от недостатъчните

октомври 9, 2020

В Бюджета на Република България за 2021 г. да залегне 20% ръст на заплатите във всички структури

април 24, 2020

Федерацията на независимите синдикати от държавното управление и организации отбелязва 30 г. от създаването си. Учредителното й

април 8, 2020

На служителите в бюрата по труда и в агенциите за социално подпомагане, които работят на първа линия

март 20, 2020

ДОПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА   МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н БОЙКО БОРИСОВ   МИНИСТЪРА НА