Федерация на независимите синдикати от държавното управление и организации (ФНСДУО)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

УЧРЕДЕНА: 23 -24 април 1990 г.
ОТРАСЪЛ: Федерация на независимите синдикати от държавното управление и организации е доброволно общонационално синдикално сдружение на самостоятелни и равнопоставени браншови/секторни сдружения (синдикати, съюзи и регионални синдикални обединения) и синдикални организации на работниците и служителите за осъществяване на общи цели и задачи, формирани от членовете й, в защита на техните права и интереси. Защитава синдикалните права на заетите по трудови и служебни правоотношения в секторите на държавното управление и организации, което определя и интереса към проблемите на работещите в държавната администрация – увеличаващите се задължения, непрекъснато орязваните права и заплащането на труда им.

БРАНШОВА СТРУКТУРА: Синдикат на работещите в областна и общинска администрация; Национален синдикат на гражданската администрация в МВР; Синдикат на работещите в социално  подпомагане и социални  услуги; Синдикат на работещите в агенция по заетостта; Национален синдикат на служителите в НАП; Синдикат на работещите в ДА "Държавен резерв и военновременни запаси"; Синдикат на архивистите; Синдикат на работещите  в Изпълнителна агенция "Инфраструктура на електронното управление";  Синдикат на работещите в МЛС; Синдикат на работещите в НОИ; Синдикат на работещите в БСТ; Синдикат на работещите в ДАТО; Синдикат на работещите в БКС.
ОРГАНИ: Конференция, Федерален съвет, Изпълнителен комитет, Председател и Финансово - контролна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЪСТЬО БОЯНОВ.
АДРЕС: София, ул. "Алабин" 52, тел. :02/ 983 52 54, факс 02/ 983 25 60
E-MAIL: fnsduo@mail.bg
ИНТЕРНЕТ АДРЕС:  www.fnsduo.com

Новини от федерацията

май 25, 2023

Работниците и служителите в Националния осигурителен институт от цялата страна излязоха днес на едночасова предупредителна стачка. В

май 22, 2023

Работници и служители от Националния осигурителен институт в цялата страна ще излязат на 25 май от 10

април 26, 2023

Протестен митинг под наслов „Достойно заплащане на труда на архивистите“ се проведе днес пред сградата на Държавна

април 25, 2023

Федерация на независимите синдикати от държавното управление и организации (ФНСДУО) към КНСБ, нейният основен член Синдикат на

април 24, 2023

Честита 33-та годишнина от създаването на Федерацията на независимите синдикати от държавното управление и организации! За мен

април 21, 2023

Председателят на Федерацията на независимите синдикати от държавното управление и организации Кръстьо Боянов и министърът на правосъдието