Федерация на независимите синдикати от държавното управление и организации (ФНСДУО)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

УЧРЕДЕНА: 23 -24 април 1990 г.
ОТРАСЪЛ: Федерацията е доброволно общонационално обединение на самостоятелни и равноправни браншови сдружения /синдикати, съюзи и регионални синдикални обединения/ и синдикални организации на работещи в органи на държавна власт и местно самоуправление; благоустройство, комунална дейност и обществени организации за осъществяване на общи цели и задачи, формирани от членовете й в защита на техните права и интереси.
БРАНШОВА СТРУКТУРА: Синдикати на работещите в общинските и областни администрации; на работещите в БКС; на ГАПП и МВР; на работещите в системата на социални грижи; на работещите в бюрата по труда; на работещите в Българския спортен тотализатор; на работещите в ДЗИ; на архивистите; на работещите в Държавен резерв; на ГАПП в местата за лишаване от свобода; на работещите в ученическото столово хранене; Независим спортен синдикат; Синдикат на работещите в СБА и Съюз на празнично - ритуалните дейци.
ОРГАНИ: Конференция, Федерален съвет, Изпълнителен комитет, Председател и Финансово - контролна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЪСТЮ БОЯНОВ.
АДРЕС: София, ул. "Алабин" 52, тел. :02/ 983 52 54, факс 02/ 983 25 60
E-MAIL: fnsduo@mail.bg
ИНТЕРНЕТ АДРЕС:  www.fnsduo.com

Новини от федерацията

октомври 28, 2021

Днес, 28 октомври, в Ритуалната зала на Община Дряново бе учредена нова синдикална организация на КНСБ при

октомври 6, 2021

На 2 октомври на язовир Пчелина до Разград се проведе турнир по спортен риболов между синдикални членове.

юли 9, 2021

Президентът на КНСБ Пламен Димитров се срещна днес със служители на Агенцията по заетостта и изпълнителния ѝ

юли 7, 2021

Президентът на КНСБ Пламен Димитров се срещна вчера със синдикалните председатели и ръководството на Агенцията за социално

юни 1, 2021

На 27 май 2021 година в Общинско предприятие „Управление на отпадъците“, град Несебър бе учредена синдикална организация

май 19, 2021

След дълги преговори на 18 май 2021 г. бе подписан Колективен трудов договор между Бюджетна дейност ,,Спортни