Федерация на независимите синдикати от държавното управление и организации (ФНСДУО)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

УЧРЕДЕНА: 23 -24 април 1990 г.
ОТРАСЪЛ: Федерация на независимите синдикати от държавното управление и организации е доброволно общонационално синдикално сдружение на самостоятелни и равнопоставени браншови/секторни сдружения (синдикати, съюзи и регионални синдикални обединения) и синдикални организации на работниците и служителите за осъществяване на общи цели и задачи, формирани от членовете й, в защита на техните права и интереси. Защитава синдикалните права на заетите по трудови и служебни правоотношения в секторите на държавното управление и организации, което определя и интереса към проблемите на работещите в държавната администрация – увеличаващите се задължения, непрекъснато орязваните права и заплащането на труда им.

БРАНШОВА СТРУКТУРА: Синдикат на работещите в областна и общинска администрация; Национален синдикат на гражданската администрация в МВР; Синдикат на работещите в социално  подпомагане и социални  услуги; Синдикат на работещите в агенция по заетостта; Национален синдикат на служителите в НАП; Синдикат на работещите в ДА "Държавен резерв и военновременни запаси"; Синдикат на архивистите; Синдикат на работещите  в Изпълнителна агенция "Инфраструктура на електронното управление";  Синдикат на работещите в МЛС; Синдикат на работещите в НОИ; Синдикат на работещите в БСТ; Синдикат на работещите в ДАТО; Синдикат на работещите в БКС.
ОРГАНИ: Конференция, Федерален съвет, Изпълнителен комитет, Председател и Финансово - контролна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЪСТЬО БОЯНОВ.
АДРЕС: София, ул. "Алабин" 52, тел. :02/ 983 52 54, факс 02/ 983 25 60
E-MAIL: fnsduo@mail.bg
ИНТЕРНЕТ АДРЕС:  www.fnsduo.com

Новини от федерацията

февруари 8, 2024

Федерацията на независимите синдикати от държавното управление и организации към КНСБ участва днес, 8 февруари, в среща

януари 15, 2024

Днес, 15 януари, председателят на Федерацията на независимите синдикати в държавното управление и организации Кръстьо Боянов се

декември 28, 2023

Днес в Министерството на вътрешните работи бе сключен нов Колективен трудов договор за срок от една година

декември 22, 2023

В края на януари 2024 г. ще стане ясно с колко ще бъдат увеличени заплатите в Агенцията

декември 19, 2023

Ръководството на ФНСДУО и нейният основен член – Синдикатът на работещите в социално подпомагане и социални услуги,

декември 14, 2023

В териториалното поделение на НОИ в Плевен бе учредена нова синдикална организация на КНСБ към Федерацията на