Федерация на независимите синдикати от държавното управление и организации (ФНСДУО)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

УЧРЕДЕНА: 23 -24 април 1990 г.
ОТРАСЪЛ: Федерация на независимите синдикати от държавното управление и организации е доброволно общонационално синдикално сдружение на самостоятелни и равнопоставени браншови/секторни сдружения (синдикати, съюзи и регионални синдикални обединения) и синдикални организации на работниците и служителите за осъществяване на общи цели и задачи, формирани от членовете й, в защита на техните права и интереси. Защитава синдикалните права на заетите по трудови и служебни правоотношения в секторите на държавното управление и организации, което определя и интереса към проблемите на работещите в държавната администрация – увеличаващите се задължения, непрекъснато орязваните права и заплащането на труда им.

БРАНШОВА СТРУКТУРА: Синдикат на работещите в областна и общинска администрация; Национален синдикат на гражданската администрация в МВР; Синдикат на работещите в социално  подпомагане и социални  услуги; Синдикат на работещите в агенция по заетостта; Национален синдикат на служителите в НАП; Синдикат на работещите в ДА "Държавен резерв и военновременни запаси"; Синдикат на архивистите; Синдикат на работещите  в Изпълнителна агенция "Инфраструктура на електронното управление";  Синдикат на работещите в МЛС; Синдикат на работещите в НОИ; Синдикат на работещите в БСТ; Синдикат на работещите в ДАТО; Синдикат на работещите в БКС.
ОРГАНИ: Конференция, Федерален съвет, Изпълнителен комитет, Председател и Финансово - контролна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЪСТЬО БОЯНОВ.
АДРЕС: София, ул. "Алабин" 52, тел. :02/ 983 52 54, факс 02/ 983 25 60
E-MAIL: fnsduo@mail.bg
ИНТЕРНЕТ АДРЕС:  www.fnsduo.com

Новини от федерацията

септември 11, 2023

Преговорите за подписване на колективен трудов договор и Споразумение за държавните служители в Агенция по заетостта бяха

август 15, 2023

С 10% ще бъдат увеличени от 1 август възнагражденията на работещите по трудови правоотношения в Главна дирекция

август 15, 2023

Заплатите на работещите в Националния осигурителен институт се увеличават със средно 17,25 процента от 1 август. Това

юли 17, 2023

Колективен трудов договор за работещите в общинска администрация Русе бе подписан от кмета на града Пенчо Милков.

юли 14, 2023

Работници и служители от БНР, НАП, НОИ, Държавна агенция “Архиви” и културните институти протестираха днес пред служебния

юли 6, 2023

Нова синдикална организация към ФНСДУО-КНСБ бе учредена в Териториалното поделение на Националния осигурителен институт в Търговище. Председател