Федерация на независимите строителни синдикати (ФНСС)

УЧРЕДЕНА: 11 март 1990 г.
ОТРАСЪЛ: ФНСС е доброволно обединение на самостоятелни и равноправни синдикални организации от строителството и производството на строителни материали.
ТЕРИТОРИАЛНА СТРУКТУРА: 8 регионални синдикални обединения.
ОРГАНИ: Конгрес, Федерален съвет, Изпълнителен съвет, Председател, Контролно - ревизионна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА
МЕЖДУНАРОДНО ЧЛЕНСТВО: Международна и Европейска федерация на работещите от строителството и дърводобивната промишленост.
АДРЕС: 1303 София, бул. "Хр. Ботев" 71, тел.:02/ 986 18 00
E-MAIL: fnss@abv.bg
ИНТЕРНЕТ АДРЕС: www.fnss-bg.org

Новини от федерацията

декември 13, 2021

Съвместно обучение на Федерация на независимите синдикални организации от леката промишленост, Федерация на независимите синдикати от строителството

ноември 1, 2021

Прeдседателят на Синдикат „Бира, храни и напитки“ Красимир Пащрапански, зам.-председателят на Федерация на независимите строителни синдикати Цветелина

октомври 26, 2021

Скъпи приятели синдикалисти,  Скъпи български строители,  Честит професионален празник – Димитровден! Честито и на всички Вас, които

октомври 8, 2021

С голяма скръб научихме, че днес, на 83-годишна възраст, след кратко боледуване ни е напуснал Велин Илиев.