Федерация на независимите строителни синдикати (ФНСС)

УЧРЕДЕНА: 11 март 1990 г.
ОТРАСЪЛ: ФНСС е доброволно обединение на самостоятелни и равноправни синдикални организации от строителството и производството на строителни материали.
ТЕРИТОРИАЛНА СТРУКТУРА: 8 регионални синдикални обединения.
ОРГАНИ: Конгрес, Федерален съвет, Изпълнителен съвет, Председател, Контролно - ревизионна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА
МЕЖДУНАРОДНО ЧЛЕНСТВО: Международна и Европейска федерация на работещите от строителството и дърводобивната промишленост.
АДРЕС: 1303 София, бул. "Хр. Ботев" 71, тел.:02/ 986 18 00
E-MAIL: fnss@abv.bg
ИНТЕРНЕТ АДРЕС: www.fnss-bg.org

Новини от федерацията

септември 21, 2023

Председателят на Федерацията на независимите строителни синдикати инж. Цветелина Иванова взе участие в международна конференция, свързана с

септември 8, 2023

Интервю с председателя на Федерацията на независимите строителни синдикати към КНСБ инж. Цветелина Иванова и зам.-председателя на

август 30, 2023

Председателят на Федерация на независимите строителни синдикати към КНСБ Цветелина Иванова участва в дебат по темата за

май 22, 2023

Федерацията на независимите строителни синдикати към КНСБ взе участие в провелия се работен дискусионен форум на тема: