Федерация на независимите строителни синдикати (ФНСС)

УЧРЕДЕНА: 11 март 1990 г.
ОТРАСЪЛ: ФНСС е доброволно обединение на самостоятелни и равноправни синдикални организации от строителството и производството на строителни материали.
ТЕРИТОРИАЛНА СТРУКТУРА: 8 регионални синдикални обединения.
ОРГАНИ: Конгрес, Федерален съвет, Изпълнителен съвет, Председател, Контролно - ревизионна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА
МЕЖДУНАРОДНО ЧЛЕНСТВО: Международна и Европейска федерация на работещите от строителството и дърводобивната промишленост.
АДРЕС: 1303 София, бул. "Хр. Ботев" 71, тел.:02/ 986 18 00
E-MAIL: fnss@abv.bg
ИНТЕРНЕТ АДРЕС: www.fnss-bg.org

Новини от федерацията

ноември 9, 2020

Нов Колективен трудов договор за отрасъл „Строителство“ бе подписан между социалните партньори от Федерацията на независимите строителни

октомври 16, 2020

Все още е голям процентът на работниците, на които се налага да повдигат тежести, свързани с навеждане

април 27, 2020

Строителният сектор е сред пострадалите отрасли в кризата навсякъде по света. Материал на в. „Строител“, включващ данни

април 3, 2020

Извънредното положение очевидно има отражение върху цялата икономика, но за момента повечето ни строителни компании, като че