Федерация на независимите строителни синдикати (ФНСС)

УЧРЕДЕНА: 11 март 1990 г.
ОТРАСЪЛ: ФНСС е доброволно обединение на самостоятелни и равноправни синдикални организации от строителството и производството на строителни материали.
ТЕРИТОРИАЛНА СТРУКТУРА: 8 регионални синдикални обединения.
ОРГАНИ: Конгрес, Федерален съвет, Изпълнителен съвет, Председател, Контролно - ревизионна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА
МЕЖДУНАРОДНО ЧЛЕНСТВО: Международна и Европейска федерация на работещите от строителството и дърводобивната промишленост.
АДРЕС: 1303 София, бул. "Хр. Ботев" 71, тел.:02/ 986 18 00
E-MAIL: fnss@abv.bg
ИНТЕРНЕТ АДРЕС: www.fnss-bg.org

Новини от федерацията

юли 5, 2024

Вторият епизод от подкаст поредицата на КНСБ, реализирана в новото Студио КНСБ, вече e наличен. Посветен е

юни 24, 2024

Председателят на Федерацията на независимите строителни синдикати към Конфедерацията на независимите синдикати в България инж. Цветелина Иванова

май 15, 2024

На 13 май 2024 година в гр. Пловдив се състоя значима среща между представители на кранови оператори

април 30, 2024

Синдикатът на кулокранистите обсъди с ръководството на КНСБ проблемите пред работещите в сектора, правата им и условията