Федерация на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост (ФСОГСДП)

УЧРЕДЕНА: 24 март 1990 г.
ОТРАСЪЛ: ФСОГСДП е независимо доброволно синдикално обединение на работещите в горското стопанство, в дървообработващата, мебелната, целулозно - хартиената промишленост, производството на дограма, в отрасловите научни организации и институти, в Съюза на ловците и риболовците в България, както и в други сродни дейности и производства.
БРАНШОВА СТРУКТУРА: 4 бранша: "Горско стопанство", "Мебели", "Целулоза и хартия" и "Дървообработване и дограма".
ОРГАНИ: Конгрес, Федерален съвет, Изпълнително бюро и Ревизионна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТЪР АБРАШЕВ
МЕЖДУНАРОДНО ЧЛЕНСТВО: ЕFBWW
АДРЕС: 1000 София, ул. "Владайска" 29, тел.:02/ 952 31 21
E-MAIL: fsogsdp@abv.bg
ИНТЕРНЕТ АДРЕС: www.fsogsdp.bg/

Новини от федерацията

декември 2, 2021

Публикуваме позиция на Федерацията на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост към КНСБ във връзка

април 5, 2021

От днес започва честването на Седмицата на гората. Тази година тя е под мотото “Гората е здраве!”

март 24, 2021

Федерацията на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост днес навършва 31 години от учредяването си.

април 9, 2020

Федерацията на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост към КНСБ навърши 30 г. и отбелязва

март 17, 2020

Федерацията на синдикалните организации в горското стопанство и дървопреработващата промишленост към КНСБ и ФЛП НА КТ “ПОДКРЕПА”

януари 24, 2017

Първата за годината нова синдикална организация бе учредена във Велико Търново. Структурата бе създадена след бърза и