Федерация на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост (ФСОГСДП)

УЧРЕДЕНА: 24 март 1990 г.
ОТРАСЪЛ: ФСОГСДП е независимо доброволно синдикално обединение на работещите в горското стопанство, в дървообработващата, мебелната, целулозно - хартиената промишленост, производството на дограма, в отрасловите научни организации и институти, в Съюза на ловците и риболовците в България, както и в други сродни дейности и производства.
БРАНШОВА СТРУКТУРА: 4 бранша: "Горско стопанство", "Мебели", "Целулоза и хартия" и "Дървообработване и дограма".
ОРГАНИ: Конгрес, Федерален съвет, Изпълнително бюро и Ревизионна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОНСТАНТИН ЧОЛАКОВ
МЕЖДУНАРОДНО ЧЛЕНСТВО: ЕFBWW
АДРЕС: 1000 София, ул. "Владайска" 29, тел.:02/ 952 31 21
E-MAIL: fsogsdp@abv.bg
ИНТЕРНЕТ АДРЕС: www.fsogsdp.bg/

Новини от федерацията

март 24, 2023

От името на Конфедерацията на независимите синдикати в България и лично от свое име Ви поздравявам по

февруари 24, 2023

Браншов колективен трудов договор за работещите в отрасъл „Горско стопанство – стопанисване” за 2023-2024 г. бе подписан

февруари 20, 2023

Нова синдикална организация на КНСБ бе учредена на 14 февруари в ОП „Общински гори“, гр. Средец, област

декември 9, 2022

Константин Чолаков бе избран днес за председател на Федерацията на синдикалните организации в горското стопанство и дървопреработващата

ноември 3, 2022

Работещите в Държавно горско стопанство – Стара Загора, Гурково, Казанлък и Държавно ловно стопанство “Мазалат” се присъединиха

юни 28, 2022

Федерациите на независимите синдикати в земеделието и на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост към