Федерация на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост (ФСОГСДП)

УЧРЕДЕНА: 24 март 1990 г.
ОТРАСЪЛ: ФСОГСДП е независимо доброволно синдикално обединение на работещите в горското стопанство, в дървообработващата, мебелната, целулозно - хартиената промишленост, производството на дограма, в отрасловите научни организации и институти, в Съюза на ловците и риболовците в България, както и в други сродни дейности и производства.
БРАНШОВА СТРУКТУРА: 4 бранша: "Горско стопанство", "Мебели", "Целулоза и хартия" и "Дървообработване и дограма".
ОРГАНИ: Конгрес, Федерален съвет, Изпълнително бюро и Ревизионна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОНСТАНТИН ЧОЛАКОВ
МЕЖДУНАРОДНО ЧЛЕНСТВО: ЕFBWW
АДРЕС: 1000 София, ул. "Владайска" 29, тел.:02/ 952 31 21
E-MAIL: fsogsdp@abv.bg
ИНТЕРНЕТ АДРЕС: www.fsogsdp.bg/

Новини от федерацията

юни 5, 2024

Проблемите и предизвикателствата пред работещите и бизнеса в област Търговище бяха обсъдени днес, 5 юни, при провеждането

март 25, 2024

От името на КНСБ, а също и от свое име, Ви поздравявам по случай навършването на 34

февруари 6, 2024

Нова синдикална организация на КНСБ бе създадена на 29 януари в Държавно горско стопанство “Добрич”. Учредителите са

януари 22, 2024

Синдикална организация на КНСБ бе създадена на 17 януари в Държавно горско стопанство – Омуртаг. Учредители са

декември 15, 2023

Днес в Регионалния съвет на КНСБ в Габрово бе учредена синдикална организация на КНСБ при Дирекция „Национален

март 24, 2023

От името на Конфедерацията на независимите синдикати в България и лично от свое име Ви поздравявам по