Федерация на синдикатите от военно-промишления комплекс (ФСВПК)

УЧРЕДЕНА: 18 ноември 1993 г.
ОТРАСЪЛ: ФСВПК е доброволно национално обединение на самостоятелни и равно поставени синдикати и синдикални организации на работещите във Военно - промишления комплекс или поддържащи мобилизационни мощности.
ОРГАНИ: Конференция, Федеративен съвет, Председателство, Председател и Федеративно - ревизионна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАНКА ИВАНОВА
АДРЕС: 4330 Сопот, ул."Л. Каравелов"; тел. 03134/ 24-31
E-MAIL: fsvpk@abv.bg

Новини от федерацията

октомври 27, 2020

УЧРЕДЕНА: 18 ноември 1993 г.ОТРАСЪЛ: ФСВПК е доброволно национално обединение на самостоятелни и равно поставени синдикати и