Федерация на синдикатите в здравеопазването (ФСЗ)

УЧРЕДЕНА: 9 март 1990г.
ОТРАСЪЛ: ФСЗ е доброволно обединение на свободни, равноправни и автономни синдикални организации на работещите в здравеопазването, медицинската наука и образование, здравните услуги и социалната сфера от частният и публичен сектор в България.
ТЕРИТОРИАЛНА СТРУКТУРА: Има изградени регионални структури във всички областни градове и в пет общински центъра.
ОРГАНИ: Конгрес, Федерален съвет, Изпълнителен комитет, Председател, Финансово-контролна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН КОКАЛОВ
МЕЖДУНАРОДНО ЧЛЕНСТВО: PSI
АДРЕС: 1202 София, бул. "Мария Луиза" 45, тел.:02/ 988 20 97
E-MAIL: fsz_citub@mail.orbitel.bg

Новини от федерацията

септември 26, 2023

На 25 септември бе подписан нов Колективен трудов договор в системата на училищното и детско здравеопазване в

септември 20, 2023

Анекс към Колективния трудов договор в ДКЦ 1, Шумен бе подписан на 19 септември. С него основните

септември 18, 2023

Нов колективен трудов договор за работещите в сферата на здравеопазването в Община Пловдив бе сключен на 14

август 18, 2023

С 22% се увеличават възнагражденията по категории персонал в Центровете за спешна медицинска помощ, а в Регионалните

август 17, 2023

Заседанието на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в “Здравеопазването”, чието свикване бе поискано от Федерацията на синдикатите

август 11, 2023

Федерацията на синдикатите в здравеопазването към КНСБ поиска свикване на заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество