Федерация на транспортните синдикати (ФТС)

УЧРЕДЕНА: 12 септември 2023 г.
ОТРАСЪЛ:  ФТС е синдикална федерация към КНСБ, която защитава интересите и правата на работещите в отрасъл „Транспорт“ /сухопътен, воден и въздушен/ и обслужващите го звена. Нашата основна цел е отстояване на фундаменталните човешки права и синдикалните ценности, както и утвърждаване на синдикализма в транспортния отрасъл чрез активно участие в гражданския и социален диалог на всички равнища – международно, национално, регионално, секторно. Транспортният отрасъл е доказано, че има ключово значение за икономическото развитие на модерните общества. Тази дейност способства функционирането на всички останали сектори на икономиката, осигурява социалната и трудовата мобилност, както и благоприятства за развитието на туризма. Този отрасъл е признат като средство за постигане на социална и регионална кохезия, необходима стъпка към пълноценната интеграция на България в европейското семейство.

ОРГАНИ:  Конгрес, Федерален съвет, Изпълнителен комитет, Председател, Зам.-председатели и Финансово - контролна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Александър Шопов
АДРЕС: гр. София, пл. "Македония" 1, ет. 6, тел.:(+359 2) 40-10-420

E-MAIL: fts@citub.net

Новини от федерацията

юни 14, 2024

Заради зачестилите случаи на природни бедствия, които водят до значителни материални щети и могат да затруднят както

юни 13, 2024

Националната кампания на КНСБ “По-високи доходи с твоя синдикат”, която продължава вече трети месец в цялата страна

юни 13, 2024

Учредителният форум на Глобалната коалиция за социална справедливост се състоя днес, 13 юни, в рамките на 112-тата

юни 13, 2024

Действията, необходими за предотвратяване на свързаните с работата ракови заболявания, ще продължат поне до 2028 г. съгласно

юни 13, 2024

По покана на председателя на синдикалната организация на областната дирекция на Държавен фонд “Земеделие” в Благоевград Боряна

юни 13, 2024

На 12 юни се проведе среща между ръководството на Федерацията на независимите синдикални организации от хранителната промишленост,