Федерация на транспортните синдикати (ФТС)

УЧРЕДЕНА: 12 септември 2023 г.
ОТРАСЪЛ:  ФТС е синдикална федерация към КНСБ, която защитава интересите и правата на работещите в отрасъл „Транспорт“ /сухопътен, воден и въздушен/ и обслужващите го звена. Нашата основна цел е отстояване на фундаменталните човешки права и синдикалните ценности, както и утвърждаване на синдикализма в транспортния отрасъл чрез активно участие в гражданския и социален диалог на всички равнища – международно, национално, регионално, секторно. Транспортният отрасъл е доказано, че има ключово значение за икономическото развитие на модерните общества. Тази дейност способства функционирането на всички останали сектори на икономиката, осигурява социалната и трудовата мобилност, както и благоприятства за развитието на туризма. Този отрасъл е признат като средство за постигане на социална и регионална кохезия, необходима стъпка към пълноценната интеграция на България в европейското семейство.

ОРГАНИ:  Конгрес, Федерален съвет, Изпълнителен комитет, Председател, Зам.-председатели и Финансово - контролна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Александър Шопов
АДРЕС: гр. София, пл. "Македония" 1, ет. 6, тел.:(+359 2) 40-10-420

E-MAIL: fts@citub.net

Новини от федерацията

март 3, 2024

Днес България отбелязва 146 години от Освобождението. На тази дата през 1878 г. е подписан Санстефанският мирен договор,

март 1, 2024

Учениците от 12 клас на СУ “Любен Каравелов”, гр. Димитровград бяха запознати със своите трудови права в

март 1, 2024

Днес, 1 март, Регионалният съвет на КНСБ – Габрово подари за поредна година мартеници на хората от

март 1, 2024

Екипът на Регионалния съвет на КНСБ в Силистра проведе срещи със зрелостници от три класа на ПГСУАУ

март 1, 2024

Две увеличения на заплатите ще бъдат направени в началото на март и септември тази година в “Градски

март 1, 2024

Колективен трудов договор за работещите в Областна администрация – Велико Търново бе сключен вчера, 29 февруари. До