Моряшки синдикат (МС)

УЧРЕДЕН: февруари 1990 г.
ОТРАСЪЛ: МС е доброволно синдикално сдружение на равноправни членове, работещи или работили в Параходство "БМФ"- Варна - АД, както и на моряци, работещи в други български или чуждестранни компании. В синдиката членуват колективно организации на работещи в областта на водния транспорт.
ОРГАНИ: Делегатско събрание, Синдикален съвет, Председател, Финансово-контролна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ.
МЕЖДУНАРОДНО ЧЛЕНСТВО:ITF, ЕTF
АДРЕС: 9000 Варна, ул. "Панагюрище" № 17 тел.052/ 601 114
E-MAIL: ssb@navbul.com
ИНТЕРНЕТ АДРЕС: www.ssbvarna.org

Новини от федерацията

октомври 27, 2020

УЧРЕДЕН: февруари 1990 г.ОТРАСЪЛ: МС е доброволно синдикално сдружение на равноправни членове, работещи или работили в Параходство