Национален банков синдикат (НБС)

УЧРЕДЕН: 1 - 4 април 1990 г. на своя конференция.
БРАНШОВА СТРУКТУРА: Работещите в Банка ДСК и ДСК Експрес банк
ОРГАНИ: Конференция, Федерален съвет, Национално изпълнително бюро и Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАЛЕРИЯ НИКОЛОВА
АДРЕС: 1000 София, ул. "Московска" 19; тел.:02/980 96 75
E-MAIL: valeriya.nikolova@dskbank.bg

Новини от федерацията

май 13, 2023

Милена Коджабашева бе избрана за председател на Националния банков синдикат. За неин заместник бе определен досегашния лидер