Национален браншов синдикат „Висше образование и наука“ (НБС „ВОН“)

УЧРЕДЕН: 29 юни 2001 г.
ОТРАСЪЛ: НБС"ВОН"-КНСБ е доброволно синдикално обединение на самостоятелни синдикални организации, професионални съюзи, в които членуват научно-преподавателски състав, специалисти и служители, обединени за защита на своите трудови, професионални духовни и социални интереси.
ОРГАНИ: Конгрес, Синдикален съвет на председателите (Управителен съвет);Изпълнителен съвет; Контролен съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: доц. д-р инж. Лиляна Вълчева
АДРЕС: 1040 София, пл. "Македония" 1, тел.:02/ 917 05 36, GSM: 0888 438 192
E-MAIL: von_knsb@yahoo.com ; von_knsb@mail.bg
ИНТЕРНЕТ АДРЕС: www.von-knsb.org

Новини от федерацията

септември 21, 2023

Анекс към Колективния трудов договор в Университета за национално и световно стопанство бе подписан вчера. С него

април 25, 2023

178,3 млн. лева са нашите прецизно изчислени искания и са в последователната политика, която за трета година

април 24, 2023

“Бюджетът свети “на червено” и за 21 висши училища. Притеснението ни е огромно. БВП расте, миналата година

април 13, 2023

Председателите на ВОН-КНСБ проф. Лиляна Вълчева, на Съвета на ректорите акад. Лъчезар Трайков и на Национално представителство

март 22, 2023

Трета поредна среща, посветена на висшето образование и науката в условията на кризи – оценки, перспективи и

март 20, 2023

Втори по рода си форум, посветен на проблемите пред висшето образование, се проведе в Академичния информационен център