Национален браншов синдикат „Висше образование и наука“ (НБС „ВОН“)

УЧРЕДЕН: 29 юни 2001 г.
ОТРАСЪЛ: НБС"ВОН"-КНСБ е доброволно синдикално обединение на самостоятелни синдикални организации, професионални съюзи, в които членуват научно-преподавателски състав, специалисти и служители, обединени за защита на своите трудови, професионални духовни и социални интереси.
ОРГАНИ: Конгрес, Синдикален съвет на председателите (Управителен съвет);Изпълнителен съвет; Контролен съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: доц. д-р инж. Лиляна Вълчева
АДРЕС: 1040 София, пл. "Македония" 1, тел.:02/ 917 05 36, GSM: 0888 438 192
E-MAIL: von_knsb@yahoo.com ; von_knsb@mail.bg
ИНТЕРНЕТ АДРЕС: www.von-knsb.org

Новини от федерацията

ноември 4, 2021

Министерският съвет днес одобри трансфер на 15 млн. лв. от Министерство на финансите по бюджета на МОН

септември 11, 2021

ВОН-КНСБ, заедно с председателя на Съвета на Ректорите в Република България проф. дфн Анастас Герджиков, и с

март 30, 2021

Националният браншов синдикат “Висше образование и наука” (НБС ВОН-КНСБ) избра нов ръководен екип на проведения днес, 30

февруари 5, 2021

Анекс към Колективния трудов договор в Университета за национално и световно стопанство бе подписан вчера от представители

ноември 25, 2020

Най-малко 1300 лева ще е началната заплата за асистент от началото на следващата година в държавните висши

ноември 22, 2019

След много разговори и бягство от отговорност за лошото си управление, ректорът на Стопанска академия – Свищов