Национален браншов синдикат „Висше образование и наука“ (НБС „ВОН“)

УЧРЕДЕН: 29 юни 2001 г.
ОТРАСЪЛ: НБС"ВОН"-КНСБ е доброволно синдикално обединение на самостоятелни синдикални организации, професионални съюзи, в които членуват научно-преподавателски състав, специалисти и служители, обединени за защита на своите трудови, професионални духовни и социални интереси.
ОРГАНИ: Конгрес, Синдикален съвет на председателите (Управителен съвет);Изпълнителен съвет; Контролен съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: доц. д-р инж. Лиляна Вълчева
АДРЕС: 1040 София, пл. "Македония" 1, тел.:02/ 917 05 36, GSM: 0888 438 192
E-MAIL: von_knsb@yahoo.com ; von_knsb@mail.bg
ИНТЕРНЕТ АДРЕС: www.von-knsb.org

Новини от федерацията

февруари 5, 2024

Публикуваме становище на ВОН-КНСБ, изпратено до всички институции във връзка с предложението за отпадане на таксите за

януари 29, 2024

Публикуваме становище на Национален браншов синдикат “Висше образование и наука” към КНСБ и Синдикат висше образование (СВО-КТ

януари 24, 2024

Предложението на ВОН-КНСБ заплатите на асистентите в държавните висши училища да са 125% от средното възнаграждение за

януари 24, 2024

Декларация с протестни искания бе подписана вчера в бургаския университет “Проф. д-р Асен Златаров” в продължение на

януари 19, 2024

Национален синдикат Висше образование и наука (ВОН-КНСБ) изразява своето разочарование от колегите си на властови позиции, които

януари 15, 2024

Докато водим големия дебат на глобално ниво за климатичните промени и за все по-чести явления с екстремно