Национален браншов синдикат „Висше образование и наука“ (НБС „ВОН“)

УЧРЕДЕН: 29 юни 2001 г.
ОТРАСЪЛ: НБС"ВОН"-КНСБ е доброволно синдикално обединение на самостоятелни синдикални организации, професионални съюзи, в които членуват научно-преподавателски състав, специалисти и служители, обединени за защита на своите трудови, професионални духовни и социални интереси.
ОРГАНИ: Конгрес, Синдикален съвет на председателите (Управителен съвет);Изпълнителен съвет; Контролен съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: доц. д-р инж. Лиляна Вълчева
АДРЕС: 1040 София, пл. "Македония" 1, тел.:02/ 917 05 36, GSM: 0888 438 192
E-MAIL: von_knsb@yahoo.com ; von_knsb@mail.bg
ИНТЕРНЕТ АДРЕС: www.von-knsb.org

Новини от федерацията

декември 22, 2021

Национален браншов синдикат “Висше образование и наука” към КНСБ и Управителният съвет на Съвета на ректорите на

ноември 4, 2021

Министерският съвет днес одобри трансфер на 15 млн. лв. от Министерство на финансите по бюджета на МОН

септември 11, 2021

ВОН-КНСБ, заедно с председателя на Съвета на Ректорите в Република България проф. дфн Анастас Герджиков, и с

март 30, 2021

Националният браншов синдикат “Висше образование и наука” (НБС ВОН-КНСБ) избра нов ръководен екип на проведения днес, 30

февруари 5, 2021

Анекс към Колективния трудов договор в Университета за национално и световно стопанство бе подписан вчера от представители

ноември 25, 2020

Най-малко 1300 лева ще е началната заплата за асистент от началото на следващата година в държавните висши