Национален браншов синдикат „Висше образование и наука“ (НБС „ВОН“)

УЧРЕДЕН: 29 юни 2001 г.
ОТРАСЪЛ: НБС"ВОН"-КНСБ е доброволно синдикално обединение на самостоятелни синдикални организации, професионални съюзи, в които членуват научно-преподавателски състав, специалисти и служители, обединени за защита на своите трудови, професионални духовни и социални интереси.
ОРГАНИ: Конгрес, Синдикален съвет на председателите (Управителен съвет);Изпълнителен съвет; Контролен съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: доц. д-р инж. Лиляна Вълчева
АДРЕС: 1040 София, пл. "Македония" 1, тел.:02/ 917 05 36, GSM: 0888 438 192
E-MAIL: von_knsb@yahoo.com ; von_knsb@mail.bg
ИНТЕРНЕТ АДРЕС: www.von-knsb.org

Новини от федерацията

ноември 25, 2020

Най-малко 1300 лева ще е началната заплата за асистент от началото на следващата година в държавните висши

ноември 22, 2019

След много разговори и бягство от отговорност за лошото си управление, ректорът на Стопанска академия – Свищов

юли 5, 2019

В измененията и допълненията в Закона за висшето образование /ЗВО/, които са предложени за обществено обсъждане, има