Национален браншов синдикат „Водоснабдител“ (НБС „Водоснабдител“)

УЧРЕДЕН: 22 март 1992 г.
ОТРАСЪЛ: Националният браншов синдикат "Водоснабдител" е доброволно обединение на самостоятелни и равноправни синдикални организации от системата на "Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите" и питейните язовири.
ОРГАНИ: Конгрес, Координационен съвет, Изпълнително бюро /Управителен съвет, Председател и Финансово - ревизионна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯН БУХОВ
МЕЖДУНАРОДНО ЧЛЕНСТВО: PSI
АДРЕС: 1040 София, пл. "Македония" 1, ет.6, тел.:02/ 4010 507
E-MAIL: vodosnabditel@knsb-bg.org
ИНТЕРНЕТ АДРЕС: www.vodosnabditel.org

Новини от федерацията

септември 7, 2023

Деветнадесетата национална спартакиада на работещите във ВиК сектора в Република България се проведе от 2 до 6 септември

октомври 6, 2021

На 2 октомври на язовир Пчелина до Разград се проведе турнир по спортен риболов между синдикални членове. Той

януари 20, 2020

Необходимо е спешно увеличение на възнагражденията на работещите във ВиК сектора с 15% . В системата работят 16

юли 11, 2019

Специален закон за ВиК ще създаде условия за решаване на проблемите в сектора и ще гарантира публичния му