Национален радио-телевизионен синдикат (НРТС)

УЧРЕДЕН:10 февруари 1990 г.
ОТРАСЪЛ: Радио и телевизионна дейност
ОРГАНИ: Изпълнителен комитет
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР МИРЧЕВ
АДРЕС: София, ул.“Сан Стефано“ 29, БНТ, тел.:0898 482 468
E-MAIL: ljmirchev@gmail.com

Новини от федерацията

октомври 27, 2020

УЧРЕДЕН:10 февруари 1990 г.ОТРАСЪЛ: Радио и телевизионна дейностОРГАНИ: Изпълнителен комитетПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР МИРЧЕВАДРЕС: София, ул.“Сан Стефано“ 29, БНТ,