Национална федерация на труда „Химия и индустрия“ (НФТ „Химия и индустрия“)

УЧРЕДЕНА: 31 март 1990 г.

ОТРАСЪЛ: НФТ "Химия и индустрия" обединява синдикални организации изградени на браншов професионален признак в предприятията от химическата, нефтопреработващата, каучуковата, фармацевтичната, пластмасо - преработващата, парфюмерийно - козметичната промишленост, снабдяването и търговията с природен газ, химически и петролни продукти и други сродни браншове на химическия сектор.
БРАНШОВА СТРУКТУРА: 4 браншови съвета: "Соди", Фармацевтична промишленост, "Петрол" и "Булгартрансгаз".
ТЕРИТОРИАЛНА СТРУКТУРА:  3 регионални структури.
ОРГАНИ: Конгрес, Федерален координационен съвет, Председателство, Председател и Федерална контролна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимир Кръстев
МЕЖДУНАРОДНО ЧЛЕНСТВО: Industri All Global, Industri All Europe
АДРЕС: 1040 София,пл.Македония 1,ет.6,ст.6, тел.:02/987 39 07
E-MAIL: nft@nft-chemical.eu
ИНТЕРНЕТ АДРЕС: www.nft-chemical.eu

Новини от федерацията

март 31, 2020

НФТ “Химия и индустрия” – КНСБ днес навършва точно 30 г. от учредяването си. 30 години под

декември 6, 2018

Работещите в Източна Европа получават 944 евро по-малко от западните им колеги. Това стана ясно на Европейска