Национална синдикална федерация „Метал-електро“ (НСФ „Метал-електро“)

УЧРЕДЕНА: 25 март 1990 г.
ОТРАСЪЛ: НСФ“МЕ“ е доброволно обединение на автономни синдикални организации и съюзи на работещите в машиностроителната, металообработващата, електротехническата, електронната и други промишлености.
ОРГАНИ: Конгрес, Федерален съвет, Изпълнително бюро, Председател, Федерална ревизионна комисия
ПРЕДСЕДАТЕЛ: АСЕН АСЕНОВ.
ТЕРИТОРИАЛНА СТРУКТУРА: Изградени са в 11 области.
МЕЖДУНАРОДНО ЧЛЕНСТВО: Industri All Global, Industri All Europe
АДРЕС: 1040 София, пл. "Македония" № 1, тел.02/ 917 05 50.
E-MAIL: nsf_me@abv.bg
ИНТЕРНЕТ АДРЕС: www.metal-electro.org

Новини от федерацията

октомври 27, 2020

УЧРЕДЕНА: 25 март 1990 г. ОТРАСЪЛ: НСФ“МЕ“ е доброволно обединение на автономни синдикални организации и съюзи на