Независим учителски синдикат (НУС)

Studious female high school student

УЧРЕДЕН: 28 януари 1990 г.
ОТРАСЪЛ: НУС е доброволна синдикална организация на работници и служители от системата на средното образование и от други отрасли, в които се осъществява образователна, възпитателна и квалификационна дейност.
ОРГАНИ: Национална Конференция, Национален координационен съвет, Изпълнителен съвет и Председател и Финансово - контролна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: АСПАРУХ ТОМОВ.
ТЕРИТОРИАЛНА СТРУКТУРА:  Регионални координационни съвети и Общински координационни съвети.
АДРЕС: 1040 София, пл. "Македония" 1 ; тел./факс 02/ 986 21 55; тел. :02/ 4010 551
E-MAIL: nus_bg@yahoo.com
ИНТЕРНЕТ АДРЕС: www.nus-bg.org

Новини от федерацията

октомври 5, 2021

На 5 октомври 2021 г. ръководството и екипът на Централата на Синдиката на българските учители, отбелязаха Световния

юли 30, 2021

Педагозите в София, които се ваксинират срещу Ковид-19, могат да получат при поискване допълнителен платен годишен отпуск

април 19, 2021

КНСБ в Ямбол се включи в пролетното почистване на лесопарк “Боровец”. Акцията бе посветена на Деня на

март 24, 2021

Нов общински колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование във Варна бе подписан преди

юни 30, 2020

Във връзка с последиците от обявеното извънредно положение, размерът на удължения платен годишен отпуск за педагогическите специалисти,