Независим учителски синдикат (НУС)

Studious female high school student

УЧРЕДЕН: 28 януари 1990 г.
ОТРАСЪЛ: НУС е доброволна синдикална организация на работници и служители от системата на средното образование и от други отрасли, в които се осъществява образователна, възпитателна и квалификационна дейност.
ОРГАНИ: Национална Конференция, Национален координационен съвет, Изпълнителен съвет и Председател и Финансово - контролна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: АСПАРУХ ТОМОВ.
ТЕРИТОРИАЛНА СТРУКТУРА:  Регионални координационни съвети и Общински координационни съвети.
АДРЕС: 1040 София, пл. "Македония" 1 ; тел./факс 02/ 986 21 55; тел. :02/ 4010 551
E-MAIL: nus_bg@yahoo.com
ИНТЕРНЕТ АДРЕС: www.nus-bg.org

Новини от федерацията

март 11, 2024

Анекс към общинския Колективен трудов договор за системата на училищното и предучилищното образование в София бе подписан

февруари 27, 2024

Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование в община Сливен бе сключен вчера, 26

януари 9, 2024

Вчера, 8 януари, в Регионалния съвет на КНСБ – Габрово се проведе отчетно-изборно събрание на Общинския координационен

декември 28, 2023

Днес, 28 декември 2023 г., д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, проф. Галин Цоков,

декември 12, 2023

Регионалният съвет на КНСБ в Сливен стартира продължаващата и през 2023-2024 г. кампания на КНСБ в партньорство

септември 15, 2023

Скъпи български  учители, Позволете ми най-сърдечно да Ви поздравя по случай началото на новата учебна година и