Независима синдикална федерация на енергетиците в България (НСФЕБ)

УЧРЕДЕНА: 21 април 1990 г.
ОТРАСЪЛ: НСФЕБ е доброволно обединение на самостоятелни и равноправни синдикати, съюзи и организации от персонала на енергийната промишленост.
БРАНШОВА СТРУКТУРА: Електроснабдяване, Електропроизводство, Топлофикация, Строително - ремонтна и инвестиционна дейност.
ОРГАНИ: Конференция, Федерален съвет, Изпълнителен комитет, Председател и Финансово - контролна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА МИТОВА
АДРЕС: 1040 София, пл. "Македония" 1, ет.5, тел.:02/ 4010 535
E-MAIL: office@nsfeb.org; 
ИНТЕРНЕТ АДРЕС: www.nsfeb.org

Новини от федерацията

септември 10, 2020

Производителността на труда в енергийния сектор е с 4,5 пъти по-висока от средната общо за икономиката и