Независима синдикална федерация на кооперативните организации (НСФКО)

УЧРЕДЕНА: 29 май 1990 година
ОТРАСЪЛ: Обхваща работещите в системата на Централния кооперативен съюз
ОРГАНИ: Конгрес, Федерален съвет, Председател и Финансово-контролна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ЙОРДАНОВА
АДРЕС: 1000  София, ул." Г.С.Раковски" № 99, тел.:02/ 987 58 48
E-MAIL: nsfko_miordanova@abv.bg

Новини от федерацията

май 29, 2020

Независимата синдикална федерация на кооперативните организации отбелязва днес 30 години от създаването си. Учредена е на 29