Независима синдикална федерация на търговията, кооперациите, туризма и услугите (НСФТКТУ)

УЧРЕДЕНА: 14 април 1990 г.
ОТРАСЪЛ: НСФТКТУ  е доброволно национално обединение на самостоятелни и равнопоставени синдикални организации и техни сдружения, които се изграждат и функционират по производствен, професионален, браншов и териториален признак във вътрешната търговия, кооперациите, стопанския туризъм, банковото, спестовното и застрахователното дело, заведенията за хранене, хлебопроизводството, производството на стоки и услуги, материално - техническото снабдяване, търговското обзавеждане, социалния отдих и други сродни дейности от общественото обслужване.
ОРГАНИ: Конгрес, Федерален съвет, Управителен съвет, Председател и Финансово - контролна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лилия Петкова
МЕЖДУНАРОДНО ЧЛЕНСТВО: FIET
АДРЕС: 1000 София, ул. "6 септември" 4, тел.:02/ 987 74 23
E-MAIL: nsf.tktkoo@mail.bg
ИНТЕРНЕТ АДРЕС : www.nsf-tktkoo.org

Новини от федерацията

април 21, 2023

Лилия Петкова бе единодушно преизбрана за председател на Независимата синдикална федерация на търговията, кооперациите, туризма и услугите.

април 14, 2023

Независимата синдикална федерация на търговията, кооперациите, туризма и услугите днес навършва 33 години от своето учредяване. Тя

април 14, 2021

Независимата синдикална федерация на търговията, кооперациите, туризма и услугите днес навършва 31 години от своето учредяване. Тя