Съюз на българските музикални и танцови дейци (СБМТД)

УЧРЕДЕН: 01.10.1901 г.
ОТРАСЪЛ: Култура
ОРГАНИ: Конгрес, Управителен съвет, Председателски съвет, Председател
ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИСЛАВ ПОЧЕКАНСКИ
МЕЖДУНАРОДНО ЧЛЕНСТВО: FIM
АДРЕС: 1040 София, пл. "Македония" № 1, ет. 16, тел.: 0894 490 734, 02/4010 533
E-MAIL: ubmd.bg@gmail.com
ИНТЕРНЕТ АДРЕС: www.ubmd.bg

Новини от федерацията

юли 30, 2021

Президентът на КНСБ Пламен Димитров и председателят на Съюза на българските музикални и танцови дейци (СБМТД) Станислав

юли 3, 2020

Минимални прагове за работните заплати, по-високи обезщетения при пенсиониране и сумирано изчисляване на работното време само при