Съюз на транспортните синдикати в България (СТСБ)

УЧРЕДЕН: 29 март 1990г.
ОТРАСЪЛ: СТСБ обединява синдикати и синдикални организации в компании от отрасъл "Транспорт" и Пътно строителство и възстановяване
БРАНШОВА СТРУКТУРА:
А: СИНДИКАТИ: Синдикат "Автомобилен транспорт", Синдикат "Електротранспорт" , Синдикат на локомотивния персонал в България, Синдикат на работниците и служителите при ДП „ТСВ”, Браншови железничарски синдикат, Синдикат на речнофлотците, Синдикален икономико - технически съюз при Ръководство въздушно движение - София.
Б: НАЦИОНАЛНИ БРАНШОВИ СЕКЦИИ: – Пристанища, Летища, Железница,  Гражданска авиация, Ръководство въздушно движение, Автотранспорт /Пътнически и Товарен/, Градски транспорт /Автотранспорт, Електротранспорт и Метрополитен/, Пътно строителство и възстановяване, Транспортни медицински учреждения, Транспортни институти и др.
ОРГАНИ: Конгрес, Съюзен съвет, Изпълнителен комитет и Финансово - контролна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕКАТЕРИНА ЙОРДАНОВА
МЕЖДУНАРОДНО ЧЛЕНСТВО: ITF, ЕTF
АДРЕС: 1233 София, бул. "Мария Луиза" 106, тел.:02/ 931 51 24
E-MAIL: stsb@einet.bg
ИНТЕРНЕТ АДРЕС: www.stsb.bg

Новини от федерацията

януари 14, 2022

Президентът на КНСБ Пламен Димитров и председателите на федерации към конфедерацията обсъдиха през тази седмица приоритетни теми

октомври 1, 2021

Работниците и служителите на Пристанищен терминал Варна – Запад организираха днес протестен митинг – шествие, с който

септември 16, 2021

КНСБ ще настоява в бюджета за следващата година да бъдат предвидени средства за компенсиране на загубите, натрупани

юли 27, 2021

Президентът на КНСБ Пламен Димитров и председателят на Съюза на транспортните синдикати в България (СТСБ) Екатерина Йорданова