Съюз на транспортните синдикати в България (СТСБ)

УЧРЕДЕН: 29 март 1990г.
ОТРАСЪЛ: СТСБ обединява синдикати и синдикални организации в компании от отрасъл "Транспорт" и Пътно строителство и възстановяване
БРАНШОВА СТРУКТУРА:
А: СИНДИКАТИ: Синдикат "Автомобилен транспорт", Синдикат "Електротранспорт" , Синдикат на локомотивния персонал в България, Синдикат на работниците и служителите при ДП „ТСВ”, Браншови железничарски синдикат, Синдикат на речнофлотците, Синдикален икономико - технически съюз при Ръководство въздушно движение - София.
Б: НАЦИОНАЛНИ БРАНШОВИ СЕКЦИИ: – Пристанища, Летища, Железница,  Гражданска авиация, Ръководство въздушно движение, Автотранспорт /Пътнически и Товарен/, Градски транспорт /Автотранспорт, Електротранспорт и Метрополитен/, Пътно строителство и възстановяване, Транспортни медицински учреждения, Транспортни институти и др.
ОРГАНИ: Конгрес, Съюзен съвет, Изпълнителен комитет и Финансово - контролна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕКАТЕРИНА ЙОРДАНОВА
МЕЖДУНАРОДНО ЧЛЕНСТВО: ITF, ЕTF
АДРЕС: 1233 София, бул. "Мария Луиза" 106, тел.:02/ 931 51 24
E-MAIL: stsb@einet.bg
ИНТЕРНЕТ АДРЕС: www.stsb.bg

Новини от федерацията

декември 22, 2020

На 16 декември бе подписан новият колективен трудов договор (КТД) към Центъра за градска мобилност (ЦГМ ЕАД).

юни 4, 2020

Синдикатът на железничарите в България (СЖБ), Съюзът на транспортните синдикати в България (СТСБ), Национален железничарски синдикат (НСЖ

октомври 21, 2019

Социалните придобивки на служителите в Агенция пътна инфраструктура ще бъдат защитени и през следващите две години. Синдикат

юли 24, 2019

Тригодишна програма за увеличение на доходите на работещите в градския транспорт с поне 10 на сто годишно