Синдикална федерация „Металици“ (СФ „Металици“)

УЧРЕДЕНА: 7 май 1992 г.
ОТРАСЪЛ: СФ "Металици" е национална доброволно обединение на равноправни, автономни, независими синдикални организации и формирования и индивидуални членове, работещи в металургията и свързани или сродни с нея дружества, производства, институти, учреждения и други.
ОРГАНИ: Конгрес, Федерален координационен съвет, Изпълнителен съвет, Финансово - контролна комисия и Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛ ЯНАЧКОВ
МЕЖДУНАРОДНО ЧЛЕНСТВО: Industri All Global, Industri All Europe
АДРЕС: 1040 София, пл. "Македония" 1, ет.16, тел.:02/ 988 48 21
E-MAIL: metalicy@netbg.com
ИНТЕРНЕТ АДРЕС : www.metalicy-bg.com

Новини от федерацията

юни 6, 2023

Председателите на индустриалните федерации на КНСБ – ФНСО-Лека промишленост, Федерация на независимите синдикати на миньорите, “Метал-електро”, НФТ

май 16, 2023

950 лв. минимално възнаграждение, механизъм за компенсиране на доходите при увеличена инфлация, по-високо заплащане на нощния труд

май 7, 2023

От сърце Ви поздравявам от свое и от името на КНСБ по повод 31-та годишнина на Синдикална

август 5, 2022

Президентът на КНСБ Пламен Димитров и министърът на икономиката и индустрията Никола Стоянов обсъдиха приоритетите на страната

август 4, 2022

Синдикалната организация на КНСБ в “Аурубис България” АД обявява търг за отдаване под наем на почивната ѝ

април 28, 2022

Няма синдикална организация към СФ “Металици” без колективен трудов договор. Успявате да поддържате качествен диалог не само