Синдикална федерация на организациите от електрониката, машиностроенето и информатиката (СФОЕМИ)

УЧРЕДЕНА: 30 май 1992 г.
ОТРАСЪЛ: СФОЕМИ е доброволно обединение на равноправни синдикални формирования - синдикати, съюзи и синдикални организации и други от електрониката, машиностроенето и информатиката.
ОРГАНИ: Конференция, Федерален координационен съвет, Изпълнителен комитет, Председател и Федерална контролна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: БЕНЧО БЕНЧЕВ
АДРЕС: 1040 София, пл. "Македония" 1, ет.6,  тел.: 0878 410 744
E-MAIL: sfoemi@abv.bg

Новини от федерацията

октомври 27, 2020

УЧРЕДЕНА: 30 май 1992 г.ОТРАСЪЛ: СФОЕМИ е доброволно обединение на равноправни синдикални формирования - синдикати, съюзи и