Синдикална федерация на съобщенията (СФС)

УЧРЕДЕНА: 7 април 1990 г.
ОТРАСЪЛ: СФС е доброволно обединение на независими и равноправни синдикални организации на работещите в отрасъл "съобщения" и извън него.
БРАНШОВА СТРУКТУРА: 2 Браншови структури: "Български пощи" и  "Телекомуникации".
ОРГАНИ: Национална конференция, Координационен съвет, Изпълнителен съвет, Председател на СФС, Браншови синдикален съвет и Централна финансово - контролна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентин Стоянов
АДРЕС: 1000 София, ул. "Хр. Белчев" 1, тел.:02/ 987 83 03
E-MAIL: sindfeds@abv.bg
ИНТЕРНЕТ АДРЕС: https://sindfeds.blog.bg/

Новини от федерацията

юли 1, 2021

Президентът на КНСБ Пламен Димитров обсъди възможностите за ръст на доходите, проблемите и перспективите пред работещите в

март 23, 2021

Синдикатите от сектора на услугите в Европа изпратиха отворено писмо до Европейската комисия, с което призовават за

октомври 9, 2020

Уважаеми синдикални братя и сестри,  На 9 октомври отбелязваме Световния ден на пощите. На тази дата през