Синдикат „Бира, храни и напитки“ (СБХН)

УЧРЕДЕН: 10 февруари 1990 г.
ОТРАСЪЛ: СП БХН е доброволна професионална организация, чрез която работниците и служителите в системата на пивоварната промишленост, обслужващите я дейности и сродните и близки подотрасли от хранително-вкусовата промишленост.
ОРГАНИ: Конгрес, Конференция, Председателство, Изпълнителен комитет и Финансово-контролна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР ПАЩРАПАНСКИ
АДРЕС: 1040 София, пл. Македония 1, ет.6, тел. :0887 422 327
E-MAIL: sbhn.knsb@gmail.com

Новини от федерацията

ноември 1, 2021

Прeдседателят на Синдикат „Бира, храни и напитки“ Красимир Пащрапански, зам.-председателят на Федерация на независимите строителни синдикати Цветелина

октомври 6, 2021

На 31 септември и 1 октомври във ВПК „Рибарица“ за 25-ти пореден път пивоварите проведоха спортни игри.

октомври 6, 2021

На 2 октомври на язовир Пчелина до Разград се проведе турнир по спортен риболов между синдикални членове.

юни 21, 2021

С посещение в четири фирми в Община Гоце Делчев на 16 юни Регионалният съвет на КНСБ –