Синдикат „Бира, храни и напитки“ (СБХН)

УЧРЕДЕН: 10 февруари 1990 г.
ОТРАСЪЛ: СП БХН е доброволна професионална организация, чрез която работниците и служителите в системата на пивоварната промишленост, обслужващите я дейности и сродните и близки подотрасли от хранително-вкусовата промишленост.
ОРГАНИ: Конгрес, Конференция, Председателство, Изпълнителен комитет и Финансово-контролна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР ПАЩРАПАНСКИ
АДРЕС: 1040 София, пл. Македония 1, ет.6, тел. :0887 422 327
E-MAIL: sbhn.knsb@gmail.com

Новини от федерацията

април 6, 2020

Съюзът на пивоварите в България, партньор на Синдикат „Бира, храни и напитки“ към КНСБ, съобщава за притесненията