Синдикат „Бира, храни и напитки“ (СБХН)

УЧРЕДЕН: 10 февруари 1990 г.
ОТРАСЪЛ: СП БХН е доброволна професионална организация, чрез която работниците и служителите в системата на пивоварната промишленост, обслужващите я дейности и сродните и близки подотрасли от хранително-вкусовата промишленост.
ОРГАНИ: Конгрес, Конференция, Председателство, Изпълнителен комитет и Финансово-контролна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР ПАЩРАПАНСКИ
АДРЕС: 1040 София, пл. Македония 1, ет.6, тел. :0887 422 327
E-MAIL: sbhn.knsb@gmail.com

Новини от федерацията

декември 13, 2021

Съвместно обучение на Федерация на независимите синдикални организации от леката промишленост, Федерация на независимите синдикати от строителството

ноември 1, 2021

Прeдседателят на Синдикат „Бира, храни и напитки“ Красимир Пащрапански, зам.-председателят на Федерация на независимите строителни синдикати Цветелина

октомври 6, 2021

На 31 септември и 1 октомври във ВПК „Рибарица“ за 25-ти пореден път пивоварите проведоха спортни игри.

октомври 6, 2021

На 2 октомври на язовир Пчелина до Разград се проведе турнир по спортен риболов между синдикални членове.