Синдикат „Бира, храни и напитки“ (СБХН)

УЧРЕДЕН: 10 февруари 1990 г.
ОТРАСЪЛ: СП БХН е доброволна професионална организация, чрез която работниците и служителите в системата на пивоварната промишленост, обслужващите я дейности и сродните и близки подотрасли от хранително-вкусовата промишленост.
ОРГАНИ: Конгрес, Конференция, Председателство, Изпълнителен комитет и Финансово-контролна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР ПАЩРАПАНСКИ
АДРЕС: 1040 София, пл. Македония 1, ет.6, тел. :0887 422 327
E-MAIL: sbhn.knsb@gmail.com

Новини от федерацията

декември 20, 2023

На 14 и 15 декември Федерация Лека промишленост и Синдикат “Бира, храни и напитки” организираха в Хисаря

декември 19, 2022

На 16 декември бе проведена първата инициатива на синдикалистите от Младежкия  център към Федерация Лека промишленост и

декември 5, 2022

Федерация Лека промишленост и Синдикат “Бира, храни и напитки” учредиха общ Младежки синдикален център. На 1 декември

ноември 7, 2022

От 27-и до 30-и октомври в с. Рибарица се проведоха Двадесет и шестите спортни игри на Синдикат