Синдикат „Корабостроител“ – Варна

УЧРЕДЕН: 1990 г.
ОТРАСЪЛ: С "Корабостроител" е доброволно обединение на самостоятелни и равноправни синдикални организации, изградени към съответните дружества, фирми, поделения, институти, организации от корабостроенето, корабното машиностроене и други дейности, осигуряващи строителството и ремонта на кораби.
ОРГАНИ: Конференция, Координационен съвет, Ревизионна комисия и Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОДОР ТОДОРОВ
АДРЕС: 9000 Варна,ул."Хр.Самсаров" 3, тел. :0887 570 176
E-MAIL: tanq_vn@mail.bg

Новини от федерацията

септември 13, 2021

С болка и тъга научихме скръбната вест за кончината на уважавания наш колега и приятел Тодор Тодоров.