Синдикат на туризма в България (СТБ)

УЧРЕДЕН: 3 март 1990 г.
ОТРАСЪЛ: СТБ е синдикална структура, в която доброволно членуват самостоятелни и равнопоставени синдикални организации от туризма.
ОРГАНИ: Конгрес, Федерален съвет, Изпълнително бюро, Финансово-контролна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНA ДЖИЛЯНОВА
МЕЖДУНАРОДНО ЧЛЕНСТВО: АUF, ICF
АДРЕС: 9620 Албена, КК"Албена", тел.0579/ 62 704
E-MAIL: tanid@albena.bg

Новини от федерацията

юли 5, 2019

Липсата на кадри е най-големият проблем на българския туризъм. Това е и основната причина за спада на