Синдикатът на българските учители (СБУ)

УЧРЕДЕН: 14 март 1990 г.

ОТРАСЪЛ: СБУ е доброволна независима организация за защита на гражданските права и свободи, на социално - икономическите, трудово - правните и професионалните права и интереси на работещите в образованието.
ОРГАНИ: Конгрес, Синдикален съвет, Изпълнителен комитет, Централна контролно - ревизионна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКА ТАКЕВА
МЕЖДУНАРОДНО ЧЛЕНСТВО: Интернационала на образованието.

АДРЕС: 1000 София, ул. "Ген. Паренсов" 11, тел.:02/ 987 78 18

E-MAIL: sbu_centrala@abv.bg

ИНТЕРНЕТ АДРЕС: www.sbubg.info

Новини от федерацията

Работата от разстояние – предизвикателства, проблеми, примери от практиката, конкретни съвети, законодателни измерения и наскоро влезли в

Двадесет и първото издание на Международния детски етнофестивал “Децата на Балканите – с духовност в Европа” започна

Синдикатът на българските учителите връчи днес, 10 май, за двадесет и седма поредна година наградите от Националния

По благосъстояние на персонала, работещ в системата на средното образование, ние не отстъпваме на европейските държави. Имаме

Анекс към общинския Колективен трудов договор за системата на училищното и предучилищното образование в София бе подписан

Национална конференция “Ролята на КНСБ за равнопоставеността между жените и мъжете” се проведе вчера, 5 март, по