Синдикатът на българските учители (СБУ)

УЧРЕДЕН: 14 март 1990 г.

ОТРАСЪЛ: СБУ е доброволна независима организация за защита на гражданските права и свободи, на социално - икономическите, трудово - правните и професионалните права и интереси на работещите в образованието.
ОРГАНИ: Конгрес, Синдикален съвет, Изпълнителен комитет, Централна контролно - ревизионна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКА ТАКЕВА
МЕЖДУНАРОДНО ЧЛЕНСТВО: Интернационала на образованието.

АДРЕС: 1000 София, ул. "Ген. Паренсов" 11, тел.:02/ 987 78 18

E-MAIL: sbu_centrala@abv.bg

ИНТЕРНЕТ АДРЕС: www.sbubg.info

Новини от федерацията

Публикуваме Становище на Синдиката на българските учители по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона

На 14 и 15 януари експертите на Регионалния съвет на КНСБ в Благоевград заедно с областния координатор

Колективен трудов договор в сферата на образованието в Монтана бе подписан днес между кмета на общината Златко

Синдикатът на българските учители обяви днес традиционните си годишни награди, с които отличава директори на училища и

Синдикатът на българските учители е силно обезпокоен от направеното от г-жа Мика Зайкова предложение по време на

Отрасловият съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование подкрепи предложение на Синдиката на