Синдикатът на българските учители (СБУ)

УЧРЕДЕН: 14 март 1990 г.

ОТРАСЪЛ: СБУ е доброволна независима организация за защита на гражданските права и свободи, на социално - икономическите, трудово - правните и професионалните права и интереси на работещите в образованието.
ОРГАНИ: Конгрес, Синдикален съвет, Изпълнителен комитет, Централна контролно - ревизионна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКА ТАКЕВА
МЕЖДУНАРОДНО ЧЛЕНСТВО: Интернационала на образованието.

АДРЕС: 1000 София, ул. "Ген. Паренсов" 11, тел.:02/ 987 78 18

E-MAIL: sbu_centrala@abv.bg

ИНТЕРНЕТ АДРЕС: www.sbubg.info

Новини от федерацията

Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование в община Сливен бе сключен вчера, 26

Учениците от 12 клас от Професионалната гимназия по електротехника и строителство в Търговище бяха запознати със своите

Анекс към общинския Колективен трудов договор за системата на училищното и предучилищното образование бе сключен вчера в

Нова синдикална организация на Синдиката на българските учители към КНСБ бе учредена в Основно училище “Св. Св.

Повече средства за лекторски часове, работно и представително облекло, както и за петте квалификационни степени на педагозите

Днес, 28 декември 2023 г., д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, проф. Галин Цоков,