Добре дошли в приемната на КНСБ

Описание на приемната

Добре дошли в приемната на КНСБ

Мисията на КНСБ е да бъде винаги близо до българските работници и служители и да им помага в трудните за тях моменти. Често в отношенията с работодателя се създават ситуации, които изискват повече нормативни знания за да вземе човек най-доброто за него решение.

КНСБ има:

 • Опита и експертизата
 • Познаване на добирите практики и законодателството
 • Възможността за оказване на помощ и подкрепа.

Нашите консултанти могат да ви оговорят от следните области:

 • Трудово право
 • Социално осигуряване
 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Синдикални дейност
Как работи нашата приемна 


Всеки има възможността да избере между други две опции:

"Помогни си сам" - насочва към актуална нормативна база и интуитивен модул "Често задавани въпроси". Така се дава възможност на всеки сам да намери отговор на интересуващите го въпроси.

„Искам консултация“ - потребителят се насочва към консултантите на приемната със следните стъпки:

 • Създаване на профил и плащане (само ако не сте синдикален член)
 • Задаване на въпрос към консутанта
 • Предоставяне на допълнителна информация и документи на консултанта при необходимост
 • Получаване на отговор

Приемната работи на два режима:

 1. Безплатен за синдикални членове
 2. Платен за нечленуващи в синдиката

Предимства

Имате бърз и лесен достъп (на практика 24/7)


Вашият контакт не зависи от работното време, от ограниченията за ползване на служебна поща на вашата месторабота, гарантира ви дискретност, дава ви възможност спокойно да обмислите и споделите вашия проблем. Стъпките са опростени - вход, регистрация, запитване, плащане, получаване на отговор)

Имате  право на избор


Можете сами да си помогнете, но и да получите  достъп до знанията на  голям брой и различни консултанти. Ако желаете безплатна консултация винаги можете да станете член на КНСБ .

Получавате качество на приемлива цена


Експертите на КНСБ по общо признание са едни от най-добрите специалисти по трудово и осигурително право. Това е така, защото освен високите им професионални качества, те участват в обсъждане на проектите на законодателната уредба в техните области и я познават до съвършенство.

Нашите консултанти

Подготвени експерти, юристи, специалисти в областта на трудовото и осигурителното право ще отговарят на постъпили по определен ред въпроси.

Препоръчано

Георги петров

Държавен служител

Copy and paste a testimonial here from one of your former clients about how helpful the strategy call was (remember you're trying to sell the free call, not your services yet!)

Петър Иванов

Специалист SEO

Copy and paste a testimonial here from one of your former clients about how helpful the strategy call was (remember you're trying to sell the free call, not your services yet!)

Минка Тодорова

Сервитьорка

Copy and paste a testimonial here from one of your former clients about how helpful the strategy call was (remember you're trying to sell the free call, not your services yet!)