Каква консултация мога да получа

В приемната можете да получите отговор на Вашите въпроси свързани с 


Трудово право - трудови договори, работно време, почивки, отпуски, десциплинарно наказание, прекратяване на трудови догови;

Социално осигуряване -

Здравословни и безопасни условия на труд

Синдикални дейност -  право на сдружаване, учредяване на синдикални организации, индивидуално членство в КНСБ, сигнали за нарушени синдикални права

(описание на тематичните области за приемната)

Какви са стъпките за получаване на консултация

1

СЪЗДАВАНЕ НА ПРОФИЛ

Създаването на профил Ви позволява да комуникирате чрез него с нашите консултанти. Профила може да използвате многократно.

2

ЗАПЛАЩАНЕ

Плащането се извършва он-лайн с банкова карта съгласно "Общите условия за ползване на приемната". Всяка отделна консултация се заплаща по установената тарифа.

3

ЗАДАВАНЕ НА ВЪПРОС

Задаването на въпрос става чрез попълване на форма със възможност за прикачване на документи. При необходимост нашите консултанти могат да се свържат с вас за допълнителна информация.

4

ПОЛУЧАВАНЕ НА ОТГОВОР

Вие ще получите отговор на вашия въпрос в рамките на 5 работни дни. Ако не получите отговор в този срок парите ви ще бъдат въстановени по вашата карта.

Безплатни Консултации
за членове на синдиката

Ако сте член на КНСБ, можете да получите безплатна консултация. За целта е необходимо да влезете с Вашия профил в електронния синдикат на КНСБ.


ПЛАТЕНи КОНСУЛТАЦИи
за нечленуващи в синдиката

За нечленуващи в синдиката е въведен платен режим на консултаци. Плащането се извършва он-лайн с банкова карта в платежната система в сайта на приемната, съгласно "Общите условия за ползване на приемната".

Помогнахме на...

Георги петров

Държавен служител

Благодаря Ви, че ми помогнахте да реша своя проблем. Ако имам подобни питания в бъдеще, ще се обърна отново към Вас.

Петър Иванов

Специалист SEO

Доволен съм от компетентния отговор на моя въпрос. Вашите консултатни наистина си разбират от работата. Да сте живи и здрави.

Минка Тодорова

Сервитьорка

За пореден път се убадих, че КНСБ е организация, на която мога да разчитам. Добре е, че ви има, за да помагате на хората. Продължавайте все така. Благодаря ви.

При технически затруднения свързани с ползването на приемната, можем да Ви помогнем на телефон 02/4010 555