Проекти

КНСБ е неправителствено организация, която самостоятелно осигурява финансирането на своята дейност. За да постига максимална ефективност и обществена полза синдикатът понякога кандидатства пред външни финансови източници на проектен принцип. Експертните качества на нашите проекти и постигнатите резултати се оценяват високо от нашите партньори.