РС Благоевград

Регионалните съвети (РС) на КНСБ са постоянно действащи структури за подпомагане дейността на синдикалните организации и членове във всички областни градове.

Основните функции на РС са да защитава  синдикалните права и интереси на членовете на КНСБ и да участва в регионални преговори със социалните партньори, държавни, частни, обществени органи и организации и отделни работодатели.

Всички синдикални членове могат да получат от РС:

 • представителство пред местни власти и работодатели;
 • помощ при изграждането на нови синдикални организации;
 • експертно-консултантска помощ и съвети;
 • помощ при колективното трудово договаряне;
 • съдействие при трудови конфликти;
 • участие в регионални обучения и квалификационни курсове;
 • информация по национални въпроси;
 • достъп до Националната ВСК на КНСБ;
 • отстъпки в търговски обекти, договорени за членове на синдиката;
 • участие в културни  и спортни събития.

Съветът подпомага информационния обмен между твоята синдикална организация и ръководните органи на КНСБ и основните членове, с което гарантира представителството  на интереси национално и на браншово ниво.


Основно място в дейността на РС заема работата за развитие на ефективен социален диалог между работодатели, синдикати и държава на всички управленски равнища за постигане на разумен и справедлив баланс между труд и капитал, между мениджмънт и работници.


Брой синдикални организации – 230
Брой синдикални членове – 9011


Контакти на РС:


Адрес: 2700 Благоевград, пл. “Г. Измирлиев” 3
тел.: 0885-97-96-60
e-mail:  blagoevgrad@citub.net


Екип:  


 1. Силвия Стоянова-Христова - областен координатор ИД
 2. Мария Рупова - експерт юрист
 3. Милена Велкова - регионален секторен експерт
 4. Станислав Стефанов - експерт- специалист

Общински координатори

 • БАНСКО - Димитър Джупанов
  тел: 0885 979 510, e-mail: dimidan1@abv.bg
 • БЕЛИЦА - Димитър Джупанов
  тел: 0885 979 510, e-mail: dimidan1@abv.bg
 • ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - Димитрия Кирева
  тел: 0878 614 163, e-mail: dimakireva@abv.bg
 • ПЕТРИЧ - Мария Рупова
  тел: 0878 614 163, e-mail: knsb_bl@abv.bg
 • РАЗЛОГ - Димитър Джупанов
  тел: 0885 979 510, e-mail: dimidan1@abv.bg
 • ХАДЖИДИМОВО - Димитрия Кирева
  тел: 0878 614 163, e-mail: dimakireva@abv.bg
 • ЯКОРУДА - Димитър Джупанов
   тел: 0885 979 510, e-mail: dimidan1@abv.bg

Силвия Стоянова-Христова
областен координатор ИД

Регионални новини

декември 14, 2020

Нова синдикална организация на ФНСДУО към КНСБ бе учредена в общинската фирма БД ,,Спортни

август 10, 2020

Проведоха теоретичния изпит по проекта на КНСБ „Нови умения – нови възможности“ в края

януари 30, 2020

105 класни ръководители на 12 клас от регион Благоевград бяха обучени по стартиралата в

януари 30, 2020

На 23 януари по инициатива на Министерството на труда и социалната политика в Благоевград