РС Бургас

Регионалните съвети (РС) на КНСБ са постоянно действащи структури за подпомагане на дейността на синдикалните организации и членове във всички областни градове.

Основните функции на РС са за защита на синдикалните права и интереси на членовете на КНСБ и за вписване в регионални преговори със социални партньори, държавни, частни, обществени организации и организации и отделни работодатели.

Всички синдикални членове могат да получат от РС:

 • представителство пред местни власти и работодатели;
 • помощ при изграждане на нови синдикални организации;
 • експертно-консултантска помощ и съвети;
 • помощ при колективното трудово договаряне;
 • съдействие при трудови конфликти;
 • участие в регионални обучения и квалификационни курсове;
 • информация по национални въпроси;
 • достъп до Националната ВСК на КНСБ;
 • отстъпки в търговски обекти, договорени за членове на синдикати;
 • участие в културни и спортни събития.

Съветът за подпомагане на информационния обмен между вашата синдикална организация и ръководства на органи на КНСБ и членове на членовете, които предоставят представителство на интереси на национално и на браншово ниво.


Основно място в дейността на РС за сътрудничество за развитие на ефективен социален диалог между работници, синдикати и държава на всички управленски равнища за постигане на разумен и справедлив баланс между труд и капитал, между мениджмънта и работниците.


Брой синдикални организации - 370
Брой синдикални членове - 16399


Контакти на РС:


Адрес: 8000 Бургас, ул. “Шейново” 24
тел.: 0885-96-95-57
e-mail:   burgas@citub.net


Екип:  


 1. Мая Сариева - областен координатор
 2. Мария Каракадиева-Тодорова - експерт
 3. Мария Янева - експерт

Общински координатори:

 • КАМЕНО - Величка Едрева
  тел: 0885 519 890, e-mail: burgas@citub.net
 • КАРНОБАТ - Метин Исмаил
  тел: 0885 681 114, e-mail: nitemismail@gmail.com
 • НЕСЕБЪР - Господинка Василева
  тел: 0885 969 531, е-mail: knsb_nesebur@abv.bg
 • ПОМОРИЕ - Стефка Ангелова
  тел: 0887 623 419, e-mail: stangelova@abv.bg
 • ПРИМОРСКО - Росица Бъчварова - Димитрова
  тел: 0886
  704 052, e-mail: ba4varova@abv.bg
 • РУЕН - Юсуф Мехмед
  тел: 0885 969 855, e-mail: knsb_ruen@abv.bg
 • СОЗОПОЛ - Иванка Дюлгерова
  тел: 0889 489 941, e-mail: burgas@citub.net
 • СРЕДЕЦ - Донка Сиврилова
  тел: 0885 969 740, e-mail: sivrilova@abv.bg
 • СУНГУЛАРЕ - Василка Георгиева
  тел: 0878 678 044, e-mail: v_sht_georgieva@abv.bg
 • ЦАРЕВО - Мара Бъкларова
  тел: 0590/52287, e-mail:
  burgas@citub.net

Мая Сариева
областен  координатор

Регионални новини

ноември 22, 2022

Нов Колективен трудов договор бе подписан в ОП “Транспорт” в град Бургас. Това бе

ноември 21, 2022

На 18 ноември се проведе обучение на синдикални лидери от Област Бургас относно промените

октомври 27, 2022

Нова синдикална организация на КНСБ бе учредена днес в РЗИ-Бургас. На учредителното събрание присъстваха

октомври 20, 2022

Преговори за Колективен трудов договор започнаха днес в “КРЗ Порт Бургас” АД. В тях