РС Бургас

Регионалните съвети (РС) на КНСБ са постоянно действащи структури за подпомагане на дейността на синдикалните организации и членове във всички областни градове.

Основните функции на РС са за защита на синдикалните права и интереси на членовете на КНСБ и за вписване в регионални преговори със социални партньори, държавни, частни, обществени организации и организации и отделни работодатели.

Всички синдикални членове могат да получат от РС:

 • представителство пред местни власти и работодатели;
 • помощ при изграждане на нови синдикални организации;
 • експертно-консултантска помощ и съвети;
 • помощ при колективното трудово договаряне;
 • съдействие при трудови конфликти;
 • участие в регионални обучения и квалификационни курсове;
 • информация по национални въпроси;
 • достъп до Националната ВСК на КНСБ;
 • отстъпки в търговски обекти, договорени за членове на синдикати;
 • участие в културни и спортни събития.

Съветът за подпомагане на информационния обмен между вашата синдикална организация и ръководства на органи на КНСБ и членове на членовете, които предоставят представителство на интереси на национално и на браншово ниво.


Основно място в дейността на РС за сътрудничество за развитие на ефективен социален диалог между работници, синдикати и държава на всички управленски равнища за постигане на разумен и справедлив баланс между труд и капитал, между мениджмънта и работниците.


Брой синдикални организации - 370
Брой синдикални членове - 16399


Контакти на РС:


Адрес: 8000 Бургас, ул. “Шейново” 24
тел.: 0885-96-95-57
e-mail:   burgas@citub.net


Екип:  


 1. Мая Сариева - областен координатор
 2. Мария Каракадиева-Тодорова - експерт
 3. Юсуф Ахмед Мехмед - експерт

Общински координатори:

 • КАМЕНО - Величка Едрева
  тел: 0885 519 890, e-mail: burgas@citub.net
 • КАРНОБАТ - Метин Исмаил
  тел: 0885 681 114, e-mail: nitemismail@gmail.com
 • НЕСЕБЪР - Господинка Василева
  тел: 0885 969 531, е-mail: knsb_nesebur@abv.bg
 • ПОМОРИЕ - Стефка Ангелова
  тел: 0887 623 419, e-mail: stangelova@abv.bg
 • ПРИМОРСКО - Росица Бъчварова - Димитрова
  тел: 0886
  704 052, e-mail: ba4varova@abv.bg
 • РУЕН - Юсуф Мехмед
  тел: 0885 969 855, e-mail: knsb_ruen@abv.bg
 • СОЗОПОЛ - Иванка Дюлгерова
  тел: 0889 489 941, e-mail: burgas@citub.net
 • СРЕДЕЦ - Донка Сиврилова
  тел: 0885 969 740, e-mail: sivrilova@abv.bg
 • СУНГУЛАРЕ - Василка Георгиева
  тел: 0878 678 044, e-mail: v_sht_georgieva@abv.bg
 • ЦАРЕВО - Мара Бъкларова
  тел: 0590/52287, e-mail:
  burgas@citub.net

Мая Сариева
областен  координатор

Регионални новини

август 12, 2022

На 5 август в област Бургас приключи обучението на безработни лица по проекта на

юли 21, 2022

Отчетно-изборно заседание на Регионалния съвет на КНСБ в Бургас се проведе вчера с участието

юли 1, 2022

Преговори за сключване на Колективен трудов договор в Изпълнителна агенция рибарство и аквакултури започнаха

юни 30, 2022

Нова синдикална организация на КНСБ бе създадена на 29 юни в КРЗ Порт Бургас.