РС Добрич

Регионалните съвети (РС) на КНСБ са постоянно действащи структури за подпомагане на дейността на синдикалните организации и членове във всички областни градове.

Основните функции на РС са за защита на синдикалните права и интереси на членовете на КНСБ и за вписване в регионални преговори със социални партньори, държавни, частни, обществени организации и организации и отделни работодатели.

Всички синдикални членове могат да получат от РС:

 • представителство пред местни власти и работодатели;
 • помощ при изграждане на нови синдикални организации;
 • експертно-консултантска помощ и съвети;
 • помощ при колективното трудово договаряне;
 • съдействие при трудови конфликти;
 • участие в регионални обучения и квалификационни курсове;
 • информация по национални въпроси;
 • достъп до Националната ВСК на КНСБ;
 • отстъпки в търговски обекти, договорени за членове на синдикати;
 • участие в културни и спортни събития.

Съветът за подпомагане на информационния обмен между вашата синдикална организация и ръководства на органи на КНСБ и членове на членовете, които предоставят представителство на интереси на национално и на браншово ниво.


Основно място в дейността на РС за сътрудничество за развитие на ефективен социален диалог между работници, синдикати и държава на всички управленски равнища за постигане на разумен и справедлив баланс между труд и капитал, между мениджмънта и работниците.


Брой синдикални организации - 209
Брой синдикални членове - 6913


Контакти на РС:


Адрес: 9300 Добрич, ул. “Независимост” 5
тел .: 0884-11-78-23
e-mail:   dobrich@citub.net


Екип:  


 1. Борислав Борисов - експерт
 2. Ксения Добрева - експерт-юрист

Общински координатори:

 • БАЛЧИК - Емилия Тодорова
  тел: 0895 554 010, e-mail: emili55@mail.bg
 • ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО - Марияна Стефанова
  тел: 0887 756 023, e-mail: bombasti4na@abv.bg
 • ДОБРИЧКА - Петко Георгиев
  тел: 0895 783 964, e-mail: petko52georgiev@abv.bg
 • КАВАРНА - Елена Ташкова
  тел: 0885 002 894, e-mail: eli_epi@abv.bg
 • КРУШАРИ - Радка Илиева
  тел: 0899 143 267, e-mail: radka.yordanova@krushari.bg

 •  областен координатор

  Регионални новини

  юни 11, 2024

  В Добрич днес, 11 юни, се проведе националната кампания на КНСБ “По-високи доходи с

  март 18, 2024

  Седем Колективни трудови договора предстои да бъдат сключени с Община Добрич за работещите в

  февруари 6, 2024

  Нова синдикална организация на КНСБ бе създадена на 29 януари в Държавно горско стопанство

  декември 8, 2023

  Българската стопанска камара (БСК) в партньорство с Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ),