РС Габрово

Регионалните съвети (РС) на КНСБ са постоянно действащи структури за подпомагане на дейността на синдикалните организации и членове във всички областни градове.

Основните функции на РС са за защита на синдикалните права и интереси на членовете на КНСБ и за вписване в регионални преговори със социални партньори, държавни, частни, обществени организации и организации и отделни работодатели.

Всички синдикални членове могат да получат от РС:

 • представителство пред местни власти и работодатели;
 • помощ при изграждане на нови синдикални организации;
 • експертно-консултантска помощ и съвети;
 • помощ при колективното трудово договаряне;
 • съдействие при трудови конфликти;
 • участие в регионални обучения и квалификационни курсове;
 • информация по национални въпроси;
 • достъп до Националната ВСК на КНСБ;
 • отстъпки в търговски обекти, договорени за членове на синдикати;
 • участие в културни и спортни събития.

Съветът за подпомагане на информационния обмен между вашата синдикална организация и ръководства на органи на КНСБ и членове на членовете, които предоставят представителство на интереси на национално и на браншово ниво.


Основно място в дейността на РС за сътрудничество за развитие на ефективен социален диалог между работници, синдикати и държава на всички управленски равнища за постигане на разумен и справедлив баланс между труд и капитал, между мениджмънта и работниците.


Брой синдикални организации - 157
Брой синдикални членове - 6500


Контакти на РС:


Адрес: 5300 Габрово, ул. “Брянска” 30, ет. 10, ст. 1
тел .: 0885-97-03-23
e-mail:   gabrovo@citub.net


Екип:  


 1. Росица Йонкова - областен  координатор
 2. Цветомира Джепунова - експерт
 3. Ива Влашева - експерт

Общински координатори:

 • ДРЯНОВО - Росица Марчева
  тел: 0899 226 418, e-mail: rosi_marcheva@abv.bg
 • ТРЯВНА - Цветомира Джепунова
  тел: 0885 970 484, e-mail: knsb_tryavna@abv.bg
 • Росица Йонкова
  областен координатор

  Регионални новини

  август 3, 2022

  На 2 август бяха договорени по-високи заплати и придобивки с първия Колективен трудов договор

  юли 27, 2022

  Публикуваме интервю на областния координатор на КНСБ в Габрово Росица Йонкова пред местния вестник

  юли 13, 2022

  Втора актуализация на бюджета е напълно реалистична. Тя може да е заедно и с

  май 18, 2022

  В началото на тази седмица бе подписан нов колективен трудов договор за детско и