РС Хасково

Регионалните съвети (РС) на КНСБ са постоянно действащи структури за подпомагане на дейността на синдикалните организации и членове във всички областни градове.

Основните функции на РС са за защита на синдикалните права и интереси на членовете на КНСБ и за вписване в регионални преговори със социални партньори, държавни, частни, обществени организации и организации и отделни работодатели.

Всички синдикални членове могат да получат от РС:

 • представителство пред местни власти и работодатели;
 • помощ при изграждане на нови синдикални организации;
 • експертно-консултантска помощ и съвети;
 • помощ при колективното трудово договаряне;
 • съдействие при трудови конфликти;
 • участие в регионални обучения и квалификационни курсове;
 • информация по национални въпроси;
 • достъп до Националната ВСК на КНСБ;
 • отстъпки в търговски обекти, договорени за членове на синдикати;
 • участие в културни и спортни събития.

Съветът за подпомагане на информационния обмен между вашата синдикална организация и ръководства на органи на КНСБ и членове на членовете, които предоставят представителство на интереси на национално и на браншово ниво.


Основно място в дейността на РС за сътрудничество за развитие на ефективен социален диалог между работници, синдикати и държава на всички управленски равнища за постигане на разумен и справедлив баланс между труд и капитал, между мениджмънта и работниците.


Брой синдикални организации - 205
Брой синдикални членове - 6161


Контакти на РС:


Адрес: 6300 Хасково, ул. "Цар Освободител" 2
тел .: 0887-64-40-84
e-mail:   haskovo@citub.net


Екип:  


 1. Веселин Тодоров  - областен координатор
 2. Кремена Гинева - експерт
 3. Любляна Димитрова  - експерт

Общински координатори:

 • ДИМИТРОВГРАД - Любляна Димитрова
  тел: 0886 007 701, e-mail: haskovo@citub.net
 • ИВАЙЛОВГРАД - Мария Иванова
  тел: 0899 549 223, e-mail: m.ivanovaoaivg@gmail.com
 • ЛЮБИМЕЦ - Галина Ганева
  тел: 0885 970366, e-mail: galina_54@abv.bg
 • МИНЕРАЛНИ БАНИ - Кирил Кирилов
  тел: 0888 112 990, e-mail: info_c@abv.bg
 • СВИЛЕНГРАД - Галина Ганева
  тел: 0885 970 366, e-mail: galina_54@abv.bg
 • СИМЕОНОВГРАД - Мария Палазова
  тел: 0893 464 704, e-mail: kmi.sim@abv.bg
 • ТОПОЛОВГРАД - Кремена Швидкова
  тел: 0898 952 286, е-mail: krem7ster@gmail.com
 • ХАРМАНЛИ - Радостина Добрева-Павлова
  тел: 0899 811 546, e-mail: radostta82@abv.bg
 • Веселин Тодоров
   областен координатор

  Регионални новини

  януари 31, 2024

  Учениците от 12 клас на ПЕГ  “Д-р Иван Богоров” Димитровград бяха запознати със своите

  декември 15, 2023

  Екипът на Рeгионалния съвет на КНСБ в Хасково проведе обучение за повишаване квалификацията на

  декември 12, 2023

  Работници и служители в Агенцията за социално подпомагане (АСП) излязоха на едночасова предупредителна стачка

  октомври 20, 2023

  Проблемите, свързани с делегираните от държавата дейности и с финансираните от общинския бюджет, както