РС Кюстендил

Регионалните съвети (РС) на КНСБ са постоянно действащи структури за подпомагане дейността на синдикалните организации и членове във всички областни градове.

Основните функции на РС са да защитава  синдикалните права и интереси на членовете на КНСБ и да участва в регионални преговори със социалните партньори, държавни, частни, обществени органи и организации и отделни работодатели.

Всички синдикални членове могат да получат от РС:

 • представителство пред местни власти и работодатели;
 • помощ при изграждането на нови синдикални организации;
 • експертно-консултантска помощ и съвети;
 • помощ при колективното трудово договаряне;
 • съдействие при трудови конфликти;
 • участие в регионални обучения и квалификационни курсове;
 • информация по национални въпроси;
 • достъп до Националната ВСК на КНСБ;
 • отстъпки в търговски обекти, договорени за членове на синдиката;
 • участие в културни  и спортни събития.

Съветът подпомага информационния обмен между твоята синдикална организация и ръководните органи на КНСБ и основните членове, с което гарантира представителството  на интереси национално и на браншово ниво.


Основно място в дейността на РС заема работата за развитие на ефективен социален диалог между работодатели, синдикати и държава на всички управленски равнища за постигане на разумен и справедлив баланс между труд и капитал, между мениджмънт и работници.


Брой синдикални организации – 83
Брой синдикални членове – 2540


Контакти на РС:


Адрес: 2500 Кюстендил, ул. “Генерал Заимов” 2
тел.: 0885-89-39-69
e-mail:  kustendil@citub.net


Екип:  


 1. Яни Георгиев - областен координатор
 2. Наталия Николова - експерт
 3. Албена Лазарова - експерт – юрист

Общински координатори:

 • БОБОВ ДОЛ - Елена Станчева
  тел: 0895 776793, e-mail: elenastan4eva@abv.bg
 • БОБОШЕВО - Радка Волева
  тел: 0893 241 912, e-mail: radka_voleva@abv.bg
 • ДУПНИЦА - Тодорка Дамянова
  тел: 0888 831 721, e-mail: dupnica@citub.net
 • СЕПАРЕВА БАНЯ - Даниела Кюрчийска
  тел: 0894 747 243, e-mail: dani_v_k@abv.bg
 • КОЧЕРИНОВО - Василка Вонидова
  тел: 0884 847 421, е-mail: vonidova@mail.bg
 • НЕВЕСТИНО - Силвия Борисова
  тел: 0885 296 086, e-mail: silviia_borisova@abv.bg
 • РИЛА - Милка Папукчийска
  тел: 0887 497 181, e-mail molkanamimi@abv.bg
 • ТРЕКЛЯНО - Анна Иванова
  тел: 0888 489 812, e-mail: kustendil@citub.net
 • Яни Георгиев
  областен координатор

  Регионални новини

  юли 9, 2022

  В близките две години инфлацията няма да се успокои до равнищата от преди кризата.

  май 3, 2022

  На 2 май в Кюстендил се проведе Дванадесетият традиционен турнир по мини футбол за

  май 1, 2022

  На Първи май 2022 година в 11.00 часа Регионален съвет на КНСБ Кюстендил поднесе

  април 29, 2022

  По инициатива на редица регионални съвети на КНСБ в страната на 28 април –