РС Кюстендил

Регионалните съвети (РС) на КНСБ са постоянно действащи структури за подпомагане дейността на синдикалните организации и членове във всички областни градове.

Основните функции на РС са да защитава  синдикалните права и интереси на членовете на КНСБ и да участва в регионални преговори със социалните партньори, държавни, частни, обществени органи и организации и отделни работодатели.

Всички синдикални членове могат да получат от РС:

 • представителство пред местни власти и работодатели;
 • помощ при изграждането на нови синдикални организации;
 • експертно-консултантска помощ и съвети;
 • помощ при колективното трудово договаряне;
 • съдействие при трудови конфликти;
 • участие в регионални обучения и квалификационни курсове;
 • информация по национални въпроси;
 • достъп до Националната ВСК на КНСБ;
 • отстъпки в търговски обекти, договорени за членове на синдиката;
 • участие в културни  и спортни събития.

Съветът подпомага информационния обмен между твоята синдикална организация и ръководните органи на КНСБ и основните членове, с което гарантира представителството  на интереси национално и на браншово ниво.


Основно място в дейността на РС заема работата за развитие на ефективен социален диалог между работодатели, синдикати и държава на всички управленски равнища за постигане на разумен и справедлив баланс между труд и капитал, между мениджмънт и работници.


Брой синдикални организации – 83
Брой синдикални членове – 2540


Контакти на РС:


Адрес: 2500 Кюстендил, ул. “Генерал Заимов” 2
тел.: 0885-89-39-69
e-mail:  kustendil@citub.net


Екип:  


 1. Яни Георгиев - областен координатор
 2. Наталия Николова - експерт
 3. Албена Лазарова - експерт – юрист

Общински координатори

 • БОБОВ ДОЛ - Елена Станчева
  тел: 0895 776793, e-mail: elenastan4eva@abv.bg
  БОБОШЕВО - Радка Волева
  тел: 0893 241 912, e-mail: radka_voleva@abv.bg
  ДУПНИЦА - Тодорка Дамянова
  тел: 0888 831 721, e-mail: dupnica@citub.net 
  СЕПАРЕВА БАНЯ - Даниела Кюрчийска
  тел: 0894 747 243, e-mail: dani_v_k@abv.bg
 • КОЧЕРИНОВО - Василка Вонидова
  тел: 0884 847 421, е-mail: vonidova@mail.bg
  НЕВЕСТИНО - Силвия Борисова
  тел: 0885 296 086, e-mail: silviia_borisova@abv.bg
  РИЛА - Милка Папукчийска
  тел: 0887 497 181, e-mail molkanamimi@abv.bg
  ТРЕКЛЯНО - Анна Иванова
  тел: 0888 489 812, e-mail: kustendil@citub.net

Яни Георгиев
областен координатор

Регионални новини

октомври 5, 2020

Президентът на КНСБ Пламен Димитров обсъди необходимостта от подписване на нов колективен трудов договор

юли 17, 2019

Общо 85 сигнала за нарушени трудови права са постъпили в Областната инспекция по труда

май 3, 2018

Нова синдикална организация бе учредена в Регионалната здравна инспекция в Кюстендил на 18 април.

януари 24, 2017

През 2016 година близо 30 000 българи са напуснали страната. Основната причина са ниските