РС Монтана

Регионалните съвети (РС) на КНСБ са постоянно действащи структури за подпомагане на дейността на синдикалните организации и членове във всички областни градове.

Основните функции на РС са за защита на синдикалните права и интереси на членовете на КНСБ и за вписване в регионални преговори със социални партньори, държавни, частни, обществени организации и организации и отделни работодатели.

Всички синдикални членове могат да получат от РС:

 • представителство пред местни власти и работодатели;
 • помощ при изграждане на нови синдикални организации;
 • експертно-консултантска помощ и съвети;
 • помощ при колективното трудово договаряне;
 • съдействие при трудови конфликти;
 • участие в регионални обучения и квалификационни курсове;
 • информация по национални въпроси;
 • достъп до Националната ВСК на КНСБ;
 • отстъпки в търговски обекти, договорени за членове на синдикати;
 • участие в културни и спортни събития.

Съветът за подпомагане на информационния обмен между вашата синдикална организация и ръководства на органи на КНСБ и членове на членовете, които предоставят представителство на интереси на национално и на браншово ниво.

Основно място в дейността на РС заема работата за развитие на ефективен социален диалог между работодатели, синдикати и държава на всички управленски равнища за постигане на разумен и справедлив баланс между труд и капитал, между мениджмънт и работници.

Брой синдикални организации – 149; Брой синдикални членове – 4110

Контакти на РС:

Адрес: 3400 Монтана, пл. “Жеравица” 5, ет.4;

тел.: 0884-11-77-64;

e-mail: montana@citub.net

Екип:  

 1. Мария Лазарова – областен координатор
 2. Галя Георгиева – експерт
 3. Петя Паликарска – експерт-юрист
 4. Иван Иванов – експерт

Общински координатори:

 • БЕРКОВИЦА – Евстати Прусийскител: 0898 689 195, e-mail: prusiiski@abv.bg
 • БОЙЧИНОВЦИ – Горанка Петковател: 0897 940 434, e-mail: j08vas@abv.bg
 • БРУСАРЦИ – Росица Русиновател: 0888 202 930, e-mail: rositca.tcvetanova@abv.bg
 • ВЪЛЧЕДРЪМ – Николинка Петковател: 0884 225 960, e-mail: nikol_pet@abv.bg
 • ВЪРШЕЦ – Олга Яничковател: 0898 589 006, e-mail: oliayanichkova@abv.bg
 • ГЕОРГИ ДАМЯНОВО – Миленка Стояновател: 0879 548 672, e-mail: milenka_trifonova@abv.bg
 • ЛОМ – Иван Ивановтел: 0884 117 770, е-mail: yoan_71@abv.bg
 • МЕДКОВЕЦ – Димитрина Станковател: 0884 341 753, е-mail: dima_1971@abv.bg
 • ЧИПРОВЦИ – Ели Костадиновател: 0888 247 828, е-mail: eli_ivanova1963@abv.bg

Мария Лазарова областен координатор

Доверени на синдиката адвокати

Регионални новини

октомври 13, 2022

Десетки работници се включиха и днес в кампанията за по-високи доходи

Десетки работници от цялата страна се включиха и днес в националната протестна кампания на

октомври 7, 2022

Работници от Монтана протестираха за по-високи доходи

Работници и служители от област Монтана се включиха в националната протестна кампания на конфедерацията

юли 12, 2022

Пламен Димитров в Монтана: Линията на бедност трябва да е в размер на 541 лева

Нашите изчисления показват, че размерът на линията на бедност трябва да бъде 541 лева

февруари 25, 2022

70 учители от Монтана бяха обучени по кампанията “Моето първо работно място”

Регионалният съвет на КНСБ в област Монтана, в партньорство със Синдиката на българските учители