РС Монтана

Регионалните съвети (РС) на КНСБ са постоянно действащи структури за подпомагане на дейността на синдикалните организации и членове във всички областни градове.

Основните функции на РС са за защита на синдикалните права и интереси на членовете на КНСБ и за вписване в регионални преговори със социални партньори, държавни, частни, обществени организации и организации и отделни работодатели.

Всички синдикални членове могат да получат от РС:

 • представителство пред местни власти и работодатели;
 • помощ при изграждане на нови синдикални организации;
 • експертно-консултантска помощ и съвети;
 • помощ при колективното трудово договаряне;
 • съдействие при трудови конфликти;
 • участие в регионални обучения и квалификационни курсове;
 • информация по национални въпроси;
 • достъп до Националната ВСК на КНСБ;
 • отстъпки в търговски обекти, договорени за членове на синдикати;
 • участие в културни и спортни събития.

Съветът за подпомагане на информационния обмен между вашата синдикална организация и ръководства на органи на КНСБ и членове на членовете, които предоставят представителство на интереси на национално и на браншово ниво.


Основно място в дейността на РС заема работата за развитие на ефективен социален диалог между работодатели, синдикати и държава на всички управленски равнища за постигане на разумен и справедлив баланс между труд и капитал, между мениджмънт и работници.


Брой синдикални организации – 149
Брой синдикални членове – 4110


Контакти на РС:


Адрес: 3400 Монтана, пл. “Жеравица” 5 
тел .: 0884-11-77-64
e-mail:   montana@citub.net


Екип:  


 1. Мария Лазарова - областен координатор
 2. Галя Георгиева - експерт
 3. Петя Паликарска - експерт-юрист
 4. Иван Иванов - експерт

Общински координатори:

 • БЕРКОВИЦА - Алеко Куньов
  тел: 0889 896 761, e-mail: akinov@abv.bg
 • БОЙЧИНОВЦИ - Горанка Василева
  тел: 0897 940 434, e-mail: j08vas@abv.bg
 • БРУСАРЦИ - Росица Русинова
  тел: 0888 202 930, e-mail: rositca.tcvetanova@abv.bg
 • ВЪЛЧЕДРЪМ - Лидия Цифудина
  тел: 0886 420 473, e-mail: lidya_65@mail.bg
 • ВЪРШЕЦ - Олга Яничкова
  тел: 0898 589 006, e-mail: oliayanichkova@abv.bg
 • ГЕОРГИ ДАМЯНОВО - Миленка Трифонова
  тел: 0879 548 672, e-mail: milenka_trifonova@abv.bg
 • ЛОМ - Иван Иванов
  тел: 0884 117 770, е-mail: yoan_71@abv.bg
 • МЕДКОВЕЦ - Радослава Ангелова
  тел: 0885 806 502, е-mail: radost_as@abv.bg
 • ЧИПРОВЦИ - Ели Костадинова
  тел: 0888 247 828, е-mail: eli_ivanova1963@abv.bg
 • ЯКИМОВО - Енеза Стоянова
  тел: 0879 997 361, е-mail: eneza@abv.bg

Мария Лазарова
областен координатор

Регионални новини

април 29, 2024

Регионалните съвети на КНСБ в цялата страна отдават и днес почит пред паметта на

март 21, 2024

Екипът на Регионалния съвет на КНСБ в Монтана реализира поредица от срещи с ученици

февруари 29, 2024

КНСБ в Монтана даде старт на втория етап от Националната образователна кампания на конфедерацията

февруари 1, 2024

Екипът на КНСБ в Монтана и фирма NetSurf днес се включиха в засаждането на