РС Монтана

Регионалните съвети (РС) на КНСБ са постоянно действащи структури за подпомагане на дейността на синдикалните организации и членове във всички областни градове.

Основните функции на РС са за защита на синдикалните права и интереси на членовете на КНСБ и за вписване в регионални преговори със социални партньори, държавни, частни, обществени организации и организации и отделни работодатели.

Всички синдикални членове могат да получат от РС:

 • представителство пред местни власти и работодатели;
 • помощ при изграждане на нови синдикални организации;
 • експертно-консултантска помощ и съвети;
 • помощ при колективното трудово договаряне;
 • съдействие при трудови конфликти;
 • участие в регионални обучения и квалификационни курсове;
 • информация по национални въпроси;
 • достъп до Националната ВСК на КНСБ;
 • отстъпки в търговски обекти, договорени за членове на синдикати;
 • участие в културни и спортни събития.

Съветът за подпомагане на информационния обмен между вашата синдикална организация и ръководства на органи на КНСБ и членове на членовете, които предоставят представителство на интереси на национално и на браншово ниво.


Основно място в дейността на РС заема работата за развитие на ефективен социален диалог между работодатели, синдикати и държава на всички управленски равнища за постигане на разумен и справедлив баланс между труд и капитал, между мениджмънт и работници.


Брой синдикални организации – 149
Брой синдикални членове – 4110


Контакти на РС:


Адрес: 3400 Монтана, пл. “Жеравица” 1
тел .: 0884-11-77-64
e-mail:   montana@citub.net


Екип:  


 1. Мария Лазарова - областен координатор
 2. Галя Георгиева - експерт
 3. Петя Паликарска - експерт-юрист
 4. Иван Иванов - експерт

Общински координатори:

 • БЕРКОВИЦА - Евстати Прусийски
  тел: 0898 689 195, e-mail: prusiiski@abv.bg
 • БОЙЧИНОВЦИ - Горанка Петкова
  тел: 0897 940 434, e-mail: j08vas@abv.bg
 • БРУСАРЦИ - Росица Русинова
  тел: 0888 202 930, e-mail: rositca.tcvetanova@abv.bg
 • ВЪЛЧЕДРЪМ - Николинка Петкова
  тел: 0884 225 960, e-mail: nikol_pet@abv.bg
 • ВЪРШЕЦ - Олга Яничкова
  тел: 0898 589 006, e-mail: oliayanichkova@abv.bg
 • ГЕОРГИ ДАМЯНОВО - Миленка Стоянова
  тел: 0879 548 672, e-mail: milenka_trifonova@abv.bg
 • ЛОМ - Иван Иванов
  тел: 0884 117 770, е-mail: yoan_71@abv.bg
 • МЕДКОВЕЦ - Димитрина Станкова
  тел: 0884 341 753, е-mail: dima_1971@abv.bg
 • ЧИПРОВЦИ - Ели Костадинова
  тел: 0888 247 828, е-mail: eli_ivanova1963@abv.bg
 • Мария Лазарова
  областен координатор

  Регионални новини

  ноември 16, 2021

  Две трети от работещите българи продължават да имат доход под средната работна заплата и

  юни 16, 2021

  Екипът на Регионалния съвет на КНСБ – Монтана, съвместно с Обласния координатор на Синдиката

  май 18, 2021

  КНСБ в Монтана се включва за поредна година в обучението на безработни лица. Регионалният

  март 29, 2017

  На 13 март т.г. в общините Монтана, Лом и Георги Дамяново стартираха три групи