РС Монтана

Регионалните съвети (РС) на КНСБ са постоянно действащи структури за подпомагане дейността на синдикалните организации и членове във всички областни градове.

Основните функции на РС са да защитава  синдикалните права и интереси на членовете на КНСБ и да участва в регионални преговори със социалните партньори, държавни, частни, обществени органи и организации и отделни работодатели.

Всички синдикални членове могат да получат от РС:

 • представителство пред местни власти и работодатели;
 • помощ при изграждането на нови синдикални организации;
 • експертно-консултантска помощ и съвети;
 • помощ при колективното трудово договаряне;
 • съдействие при трудови конфликти;
 • участие в регионални обучения и квалификационни курсове;
 • информация по национални въпроси;
 • достъп до Националната ВСК на КНСБ;
 • отстъпки в търговски обекти, договорени за членове на синдиката;
 • участие в културни  и спортни събития.

Съветът подпомага информационния обмен между твоята синдикална организация и ръководните органи на КНСБ и основните членове, с което гарантира представителството  на интереси национално и на браншово ниво.


Основно място в дейността на РС заема работата за развитие на ефективен социален диалог между работодатели, синдикати и държава на всички управленски равнища за постигане на разумен и справедлив баланс между труд и капитал, между мениджмънт и работници.


Брой синдикални организации – 149
Брой синдикални членове – 4110


Контакти на РС:


Адрес: 3400 Монтана, пл. “Жеравица” 1
тел.: 0884-11-77-64
e-mail:  montana@citub.net


Екип:  


 1. Мария Лазарова - областен координатор
 2. Галя Георгиева - експерт
 3. Петя Паликарска - експерт-юрист
 4. Иван Иванов - експерт

Общински координатори

 • БЕРКОВИЦА - Евстати Прусийски
  тел: 0898 689 195, e-mail: prusiiski@abv.bg
  БОЙЧИНОВЦИ - Горанка Петкова
  тел: 0897 940 434, e-mail: j08vas@abv.bg
  БРУСАРЦИ - Росица Русинова
  тел: 0888 202 930, e-mail: rositca.tcvetanova@abv.bg
  ВЪЛЧЕДРЪМ - Николинка Петкова
  тел: 0884 225 960, e-mail: nikol_pet@abv.bg
  ВЪРШЕЦ - Олга Яничкова
  тел: 0898 589 006, e-mail: oliayanichkova@abv.bg
 • ГЕОРГИ ДАМЯНОВО - Миленка Стоянова
  тел: 0879 548 672, e-mail: milenka_trifonova@abv.bg
  ЛОМ - Иван  Иванов
  тел: 0884 117 770, е-mail: yoan_71@abv.bg
 • МЕДКОВЕЦ - Димитрина  Станкова
  тел: 0884 341 753, е-mail: dima_1971@abv.bg
  ЧИПРОВЦИ - Ели  Костадинова
  тел: 0888 247 828, е-mail: eli_ivanova1963@abv.bg

Мария Лазарова
областен координатор

Регионални новини

март 29, 2017

На 13 март т.г. в общините Монтана, Лом и Георги Дамяново стартираха три групи

март 21, 2017

КНСБ взе участие в информационния ден за младежи, който се проведе на 17 март

април 12, 2016

Национална кампания срещу нарушения на работното място стартира Конфедерацията на независимите синдикати в България.

ноември 16, 2012

Монтанското предприятие „Крос” ООД има много добра социална програма, която е в полза на