РС Пазарджик

Регионалните съвети (РС) на КНСБ са постоянно действащи структури за подпомагане на дейността на синдикалните организации и членове във всички областни градове.

Основните функции на РС са за защита на синдикалните права и интереси на членовете на КНСБ и за вписване в регионални преговори със социални партньори, държавни, частни, обществени организации и организации и отделни работодатели.

Всички синдикални членове могат да получат от РС:

 • представителство пред местни власти и работодатели;
 • помощ при изграждането на нови синдикални организации;
 • експертно-консултантска помощ и съвети;
 • помощ при колективното трудово договаряне;
 • съдействие при трудови конфликти;
 • участие в регионални обучения и квалификационни курсове;
 • информация по национални въпроси;
 • достъп до Националната ВСК на КНСБ;
 • отстъпки в търговски обекти, договорени за членове на синдиката;
 • участие в културни  и спортни събития.

Съветът подпомага информационния обмен между твоята синдикална организация и ръководните органи на КНСБ и основните членове, с което гарантира представителството  на интереси национално и на браншово ниво.


Основно място в дейността на РС за сътрудничество за развитие на ефективен социален диалог между работници, синдикати и държава на всички управленски равнища за постигане на разумен и справедлив баланс между труд и капитал, между мениджмънта и работниците.


Брой синдикални организации - 280
Брой синдикални членове - 8925


Контакти на РС:


Адрес: 4400 Пазарджик, ул. “Екзарх Йосиф” 17
тел .: 0884-11-77-57
e-mail:   pazarjik@citub.net


Екип:  


 1. Александър Шопов - областен координатор
 2. Димитрина Ташкова  - експерт

Общински координатори:

 • БАТАК - Христина Пъпанова
  тел: 0886 711 285, e-mail: hristina_papanova@abv.bg
 • БРАЦИГОВО - Стоянка Янева
  тел: 0895 740 524, е-mail: yaneva_1976@abv.bg
 • ВЕЛИНГРАД - Мария Фърцова
  тел: 0888 199 702, e-mail: evelina_zisova@abv.bg
 • ЛЕСИЧЕВО - Темелка Кузева
  тел: 0893 678 771, e-mail: kuzeva@abv.bg
 • ПАНАГРИЩЕ - Петя Сеферинкина
  тел: 0898 414 810, е-mail: p_seferinkina@abv.bg
 • ПЕЩЕРА - Иванка Павлова
  тел: 0876 104 857, е-mail: vaniapavlova58@gmail.com
 • СЕПТЕМВРИ - Райна Ралинова
  тел: 0897 924 940, e-mail: rajna52@abv.bg
 • СТРЕЛЧА - Мария Дилбазова
  тел: 0888 362 826, е-mail: dilbazova_68@abv.bg
 • Александър Шопов
  областен координатор

  Регионални новини

  декември 30, 2020

  Бюст-паметник на проф. д-р Лъчезар Цоцорков бе открит пред официалния вход на “Асарел-Медет” АД

  октомври 14, 2020

  Повишението на доходите е приоритет номер едно на КНСБ, каза в Пазарджик президентът на

  януари 18, 2018

  Нова синдикална организация бе учредена в Пазарджик в общинско предприятие БМ „СУОПКД”. На събранието,

  март 1, 2017

  На 27 февруари тази година бе подписан колективен трудов договор между кмета на Община