РС Перник

Регионалните съвети (РС) на КНСБ са постоянно действащи структури за подпомагане дейността на синдикалните организации и членове във всички областни градове.

Основните функции на РС са да защитава  синдикалните права и интереси на членовете на КНСБ и да участва в регионални преговори със социалните партньори, държавни, частни, обществени органи и организации и отделни работодатели.

Всички синдикални членове могат да получат от РС:

 • представителство пред местни власти и работодатели;
 • помощ при изграждането на нови синдикални организации;
 • експертно-консултантска помощ и съвети;
 • помощ при колективното трудово договаряне;
 • съдействие при трудови конфликти;
 • участие в регионални обучения и квалификационни курсове;
 • информация по национални въпроси;
 • достъп до Националната ВСК на КНСБ;
 • отстъпки в търговски обекти, договорени за членове на синдиката;
 • участие в културни  и спортни събития.

Съветът подпомага информационния обмен между твоята синдикална организация и ръководните органи на КНСБ и основните членове, с което гарантира представителството  на интереси национално и на браншово ниво.


Основно място в дейността на РС заема работата за развитие на ефективен социален диалог между работодатели, синдикати и държава на всички управленски равнища за постигане на разумен и справедлив баланс между труд и капитал, между мениджмънт и работници.


Брой синдикални организации – 111
Брой синдикални членове – 4545


Контакти на РС:


Адрес: 2300 Перник, пл. “Кракра” 1
тел.: 0887-52-11-52
e-mail:  pernik@citub.net


Екип:  


 1. Наташа Ангелова - областен координатор
 2. Надя Диманова - експерт
 3. Тодор Йорданов - експерт
 4. Радослав Теодосиев - експерт-юрист

Общински координатори

 • РАДОМИР - Зорница  Павлова
  тел: 0887 551 355, e-mail: zico.1973@abv.bg
  ТРЪН - Диана Гьорева
  тел: 0887 164 332, е-mail: didi1978@mail.bg

Наташа Ангелова
областен координатор

Регионални новини

декември 22, 2020

Председателят на САБ Христо Мутафчиев предприе действия в подкрепа на екипа на Драматичен театър

октомври 9, 2020

Президентът на КНСБ Пламен Димитров посети град Перник на 8 октомври и се срещна

април 13, 2020

КНСБ изказва съболезнования на семейството на работник, загинал днес при изпълняване на трудовите си

юли 19, 2019

Шивашкото производство и строителството на съоръжения са сред най-засегнатите от сивата икономика сектори в