РС Перник

Регионалните съвети (РС) на КНСБ са постоянно действащи структури за подпомагане на дейността на синдикалните организации и членове във всички областни градове.

Основните функции на РС са за защита на синдикалните права и интереси на членовете на КНСБ и за вписване в регионални преговори със социални партньори, държавни, частни, обществени организации и организации и отделни работодатели.

Всички синдикални членове могат да получат от РС:

 • представителство пред местни власти и работодатели;
 • помощ при изграждане на нови синдикални организации;
 • експертно-консултантска помощ и съвети;
 • помощ при колективното трудово договаряне;
 • съдействие при трудови конфликти;
 • участие в регионални обучения и квалификационни курсове;
 • информация по национални въпроси;
 • достъп до Националната ВСК на КНСБ;
 • отстъпки в търговски обекти, договорени за членове на синдикати;
 • участие в културни и спортни събития.

Съветът подпомага информационния обмен между твоята синдикална организация и ръководните органи на КНСБ и основните членове, с което гарантира представителството  на интереси национално и на браншово ниво.


Основно място в дейността на РС заема работата за развитие на ефективен социален диалог между работодатели, синдикати и държава на всички управленски равнища за постигане на разумен и справедлив баланс между труд и капитал, между мениджмънт и работници.


Брой синдикални организации – 111
Брой синдикални членове – 4545


Контакти на РС:


Адрес: 2300 Перник, пл. “Кракра” 1
тел .: 0887-52-11-52
e-mail:   pernik@citub.net


Екип:  


 1. Наташа Ангелова - областен координатор
 2. Надя Диманова - експерт
 3. Радослав Теодосиев - експерт-юрист

Общински координатори:

 • БРЕЗНИК - Екатерина Димитрова
  тел: 0899 848 760, e-mail: ekaterinadimi@abv.bg
 • ЗЕМЕН - Йордан Илиев
  тел: 0888 764 109, e-mail: danchoilievzemen@gmail.com
 • РАДОМИР - Зорница Павлова
  тел: 0887 551 355, e-mail: zico.1973@abv.bg
 • ТРЪН - Диана Гьорева
  тел: 0887 164 332, е-mail: didi1978@mail.bg
 • Наташа Ангелова
   областен координатор

  Регионални новини

  април 12, 2024

  Президентът на КНСБ Пламен Димитров и вицепрезидентът Огнян Атанасов посетиха на 11 април Перник

  октомври 25, 2023

  На 24 октомври Регионалният съвет на КНСБ в Перник проведе предизборни срещи с кандидати

  март 21, 2023

  Изпълнителният комитет на РС на КНСБ Перник проведе три регионални предизборни срещи с кандидати

  октомври 13, 2022

  Десетки работници от цялата страна се включиха и днес в националната протестна кампания на