РС Перник

Регионалните съвети (РС) на КНСБ са постоянно действащи структури за подпомагане на дейността на синдикалните организации и членове във всички областни градове.

Основните функции на РС са за защита на синдикалните права и интереси на членовете на КНСБ и за вписване в регионални преговори със социални партньори, държавни, частни, обществени организации и организации и отделни работодатели.

Всички синдикални членове могат да получат от РС:

 • представителство пред местни власти и работодатели;
 • помощ при изграждане на нови синдикални организации;
 • експертно-консултантска помощ и съвети;
 • помощ при колективното трудово договаряне;
 • съдействие при трудови конфликти;
 • участие в регионални обучения и квалификационни курсове;
 • информация по национални въпроси;
 • достъп до Националната ВСК на КНСБ;
 • отстъпки в търговски обекти, договорени за членове на синдикати;
 • участие в културни и спортни събития.

Съветът подпомага информационния обмен между твоята синдикална организация и ръководните органи на КНСБ и основните членове, с което гарантира представителството  на интереси национално и на браншово ниво.


Основно място в дейността на РС заема работата за развитие на ефективен социален диалог между работодатели, синдикати и държава на всички управленски равнища за постигане на разумен и справедлив баланс между труд и капитал, между мениджмънт и работници.


Брой синдикални организации – 111
Брой синдикални членове – 4545


Контакти на РС:


Адрес: 2300 Перник, пл. “Кракра” 1
тел .: 0887-52-11-52
e-mail:   pernik@citub.net


Екип:  


 1. Наташа Ангелова - областен координатор
 2. Надя Диманова - експерт
 3. Радослав Теодосиев - експерт-юрист

Общински координатори:

 • БРЕЗНИК - Екатерина Димитрова
  тел: 0899 848 760, e-mail: ekaterinadimi@abv.bg
 • ЗЕМЕН - Йордан Илиев
  тел: 0888 764 109, e-mail: danchoilievzemen@gmail.com
 • РАДОМИР - Зорница Павлова
  тел: 0887 551 355, e-mail: zico.1973@abv.bg
 • ТРЪН - Диана Гьорева
  тел: 0887 164 332, е-mail: didi1978@mail.bg
 • Наташа Ангелова
   областен координатор

  Регионални новини

  януари 28, 2022

  Ако някой мисли, че без синдикати доходите ще растат постоянно нагоре, греши. За последните

  май 28, 2021

  България се нуждае от Национална стратегия за справедлив преход на национално, фирмено и секторно

  декември 22, 2020

  Председателят на САБ Христо Мутафчиев предприе действия в подкрепа на екипа на Драматичен театър

  октомври 9, 2020

  Президентът на КНСБ Пламен Димитров посети град Перник на 8 октомври и се срещна